Društvo

CGO: Rok od četiri dana za raspravu o Nacrtu Statuta UCG neprimjeren

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je rok od nepuna četiri dana za javnu raspravu o predloženom tekstu Nacrta Statuta Univerziteta Crne Gore (UCG), koji je 15. decembra 2014. godine postavljen na sajt UCG (http://www.ucg.ac.me/) zajedno sa javnim pozivom za uključivanje akademske zajednice u javnu raspravu, krajnje neprimjeren.
CGO: Rok od četiri dana za raspravu o Nacrtu Statuta UCG neprimjeren
Portal AnalitikaIzvor

Kako stoji u uvodnim napomenama komentara Centra za građansko obrazovanje (CGO) na Nacrt Statuta Univerziteta Crne Gore, postupak javne rasprave se primjenjuje shodno Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, gdje je Članom 7 propisano da postupak konsultovanja zainteresovane javnosti počinje objavljivanjem javnog poziva na internet stranici, a da se poziv za učešće u konsultacijama upućuje organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima koji se smatraju zainteresovanima za pitanja koja se uređuju tim zakonom i o tome vodi evidenciju, dok rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, ne može biti kraći od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva a svakako može biti duži i do 40 dana.

„Sve prethodno navedeno osim javnog poziva je u slučaju Nacrta Statuta UCG izostalo.“, objašnjava izvršna direktorka CGO Daliborka Uljarević.

U napomenama dalje stoji da tekst Nacrta Statuta nije usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju, te da je isti nomotehnički neizveden, manjkav, sa međusobno neujednačenim normama, diskriminatorski postavljen u odnosu na akademsko osoblje, jer jedan dio akademske zajednice skoro isključuje iz akademskog života.

„Dodatno, uvode se nejasni instituti, poput instituta „matičnosti“, koji bi sudeći po suštini materijalnog teksta u Statutu trebalo da znači djelatnost. Takođe, Nacrtom Statuta UCG Upravni odbor (UO) dobija skoro neograničenu moć rukovođenja, a između ostalog će odlučivati i o uspostavljanju javno privatnog-partnerstva (Član 25, stav 1, tačka 9), na predlog Senata i rektora. To posljedično daje mogućnost da sam UCG može biti organizovan kao javno privatno partnerstvo ukoliko UO donese takvu odluku bez saglasnosti Vlade za takav eventualni poduhvat. Konačno, UO je preuzeo i jedno od ovlašćenja Senata – da utvrđuje upisnu politiku bez predloga Senata.“, napominje Uljarević.

Portal Analitika