Politika

Vuković: Izjava Radulovića zasnovana na netačnim informacijama

opstina2xb5_1
I
zjava predsjednika Upravnog suda Crne Gore Branislava Radulovića, ukoliko je tačno prenijeta, zasnovana je na netačnim i nepotpunim informacijama o činjenicama u vezi sa obavljanjem izvršne funkcije u Glavnom gradu, kazao je glavni administrator Podgorice Željko Vuković.

Vuković: Izjava Radulovića zasnovana na netačnim informacijama
Portal AnalitikaIzvor

Funkcioner DPS-a Vladan Vučelić, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti gradonačelnika Podgorice, je nezakonito na toj poziciji jer mu je prestao mandat, ocijenio je predsjednik Upravnog suda Branislav Radulović.

"Činjenica je da saglasno Zakonu o lokalnoj samoupravi predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik imenuje i razrješava potpredsjednika, odnosno zamjenika, uz saglasnost Skupštine. Takođe je činjenica i da Skupština ne konstatuje prestanak mandata zamjenika gradonačelnika. Iz ovoga slijedi da se impresije koje je saopštio predsjedavajući na prvoj sjednici Skupštine ne mogu kvalifikovati kao pravni akt, niti konstatacija o prestanku mandata zamjenika. Ovo tim prije zato što sjednica nije ni završena, odnosno zbog toga što ju je predsjedavajući prekinuo bez odlučivanja Skupštine“, kazao je Vuković.

Prema njegovim riječima, nije uobičajeno da predsjednik Upravnog suda bilo koje države pravno kvalifikuje, odnosno ocjenjuje zakonitost rada jednog od organa lokalne samouprave, pogotovo u pravnim stvarima koje mogu biti predmet upravnog spora.

"Ipak, s obzirom na to da je gospodin Radulović to uradio, očekujem da nakon upoznavanja sa činjenicama koje sam naveo pojasni svoj stav“, kazao je Vuković.

 

 

Portal Analitika