Društvo

Dozvola za stalni boravak strancima važiće pet godina

1508mup
S
talni boravak biće odobren strancu koji je do podnošenja zahtjeva boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu privremenog boravka, odnosno koji je toliko boravio neprekidno na osnovu odobrene dodatne zaštite.

Dozvola za stalni boravak strancima važiće pet godina
Portal AnalitikaIzvor

To je predviđeno predloženim zakonom o strancima, koji je utvrdila Vlada na poslednjoj sjednici, krajem jula,prenosi MINA.

Strancu se može izdati dozvola za stalni boravak ako ima važeću stranu putnu ispravu, u Crnoj Gori ili državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ima sredstava za izdržavanje, zdravstveno osiguranje, obezbijeđen smještaj i ne postoje smetnje iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog poretka ili javnog zdravlja.

Propisano je da stranac podnosi zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) u mjestu boravka i od njega se uzima: fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis.

“Kao izuzetak, otisak dva prsta ne uzima se od lica mlađeg od 12 godina”, kaže se u obrazloženju zakona i precizira da se odobrenje stalnog boravka izdaje MUP, u roku od šest mjeseci od predaje zahtjeva.

Propisano je da se dozvola za stalni boravak izdaje sa rokom važenja pet godina.

Posebnim članom predviđeno je da eventualno postojanje smetnji sa aspekta nacionalne bezbjednosti utvrđuje Agencija za nacionalnu bezbjednost.

Predloženi zakon omogućava da se stalni boravak može odobriti djetetu čija oba roditelja u trenutku njegovog rođenja imaju odobren stalni boravak, ako jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja ima odobren stalni boravak uz saglasnost drugog roditelja ili čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja ima odobren stalni boravak, a drugi roditelj je nepoznat ili je umro.

Foto: rtcg.me
Izvor: Mina

Portal Analitika