Abiznis

GVOZDENOVIĆ: Značajno kvalitetnije uređenje zone Morskog dobra

1408branimir
D
anas je u prostorijama Morskog dobra održan je sastanak članova Upravnog odbora i menadžmenta ovog Javnog preduzeća sa Ministrom održivog razvoja i turizma Branimirom Gvozdenovićem i saradnicima.

GVOZDENOVIĆ: Značajno kvalitetnije uređenje zone Morskog dobra
Portal AnalitikaIzvor

Razmatrane su aktuelne teme vezane za odvijanje ljetnje turističke sezone i organizaciju rada Javnog preduzeća. Na sjednici je konstatovan efikasan i izuzetno uspješan rad Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje je obavilo sve predviđene aktivnosti na pripremi i uspješnom odvijanju turističke sezone. Naročito je istaknuto da je Javno preduzeće u potpunosti ostvarilo planirane prihode kojima je značajno doprinijelo punjenju državnog i lokalnih budžeta.

Gvozdenović je iskoristio ovu priliku da istakne značajno kvalitetnije uređenje zone Morskog dobra u odnosu na prostore kojima upravljaju lokalne samouprave.

Na sastanku su takođe utvrđene i aktivnosti za pripremu planova i programa za dalju zaštitu, uređenje i unapređenje zone morskog dobra. Dogovorena je dinamika sprovođenja aktivnosti na unapređenju pravnog okvira za obezbjeđenje uslova za kvalitetnu realizaciju preduzetničkih inicijativa i očekivanih investicija u zoni morskog dobra, kao i poboljšanje uslova rada postojećih zakupaca, a sve u smislu održanja visokog nivoa uređenosti prostora morskog dobra kao prestižne zone ne samo u okvirima Crne Gore, već i u odnosu na komparativne zone Mediterana.

Dati su predlozi za pripremu novih pravilnika i programa koji se odnose na realizaciju investicija i uspostavljanje režima korišćenja obalne – pomorske infrastrukture.

Predložena su i rješenja za pojedine zone na obali koje treba obuhvatiti novim Prostornim planom za obalno područje kao i drugim planskim dokumentima. Poseban predlog je ideja da se od kuća na Bojani, kroz plansko rješenje i upravni postupak, obezbijede uslovi za formiranje specifičnog difuznog hotela.

 

Portal Analitika