Društvo

Prošle godine 216 prijava zbog nasilja u porodici

fotonasilje0908
U
Crnoj Gori je prošle godine prijavljeno 470 učinilaca krivičnih djela protiv braka i porodice, što je više od trećine u poređenju sa prethodnom.

Prošle godine 216 prijava zbog nasilja u porodici
Portal AnalitikaIzvor

Pored neriješenih prijava iz ranijeg perioda, u postupku je bilo krivičnih prijava protiv 554 učinilaca.

“Najveći broj lica – 216, prijavljeno je zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, što je za 17 odsto više nego u prethodnoj godini” kaže se u Izvještaju državnog tužilaštva.

Navodi se da su, uz neriješene prijave iz ranijeg perioda, državni tužioci imali u postupku prijave protiv 257 učinilaca ovog krivičnog djela.

“Državni tužioci su donijeli 80 rješenja o odbačaju, optužena su 134 učinioca ovog krivičnog djela, pa je uz neriješena optuženja iz ranijeg perioda, kod sudova u postupku bilo optuženja protiv 240 lica, šest manje nego u prethodnoj godini”, kaže se u Izvještaju.

Sudovi su donijeli 115 osuđujućih presuda.

„Dvadeset jedan učinilac osuđen je na kaznu zatvora, devet na novčane kazne, dva lica su upućena na obavezno psihijatrijsko liječenje, jedan na rad u javnom interesu, a 82 osobe su uslovno osuđene“, navode iz tužilaštva.

Sudovi su protiv učinilaca ovih krivičnih djela donijeli 15 oslobađajućih i devet odbijajućih presuda. Na kraju prošle godine kod sudova su ostala neriješena optuženja protiv 101 učinioca.

Nezadovoljni sudskim odlukama, državni tužioci su izjavili 25 žalbi – devet zbog odluke o kazni i 16 iz drugih razloga.

„Sudovi su uvažili dvije žalbe zbog odluke o kazni, a odbili 20, sedam zbog odluke o kazni i 13 iz drugih razloga. Na kraju 2013.godine, ostalo je neriješeno šest žalbi državnih tužilaca izjavljenih u 2012. i ranijem periodu“, kaže se u Izvještaju.

 

MINA, foto: ilovekikinda.com

Portal Analitika