Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • EUROBOND: 12. i 13. maja emisija novih euroobveznica, refinansiranje starih ako kamata bude 3,5 odsto

EUROBOND: 12. i 13. maja emisija novih euroobveznica, refinansiranje starih ako kamata bude 3,5 odsto

eurobond
V
lada Crne Gore emitovaće na međunarodnom tržištu 12. i 13.maja euroobveznice. Ukupni iznos emisije biće poznat početkom naredne sedmice, a zavisiće od ponuđenih uslova na tržištu eurobonda. Zbog činjenice da Vlada želi da refinansira obveznice izdate 2010. i 2011. godine (ukupno 400 miliona eura) teoretski je moguće da emisija obveznica bude vrijedna između 200 i 400 miliona eura. U Ministarstvu finansija su mišljenja da je 3,5 odsto prihvatljiva kamata za refinisiranje “starih” obveznica.

EUROBOND: 12. i 13. maja emisija novih euroobveznica, refinansiranje starih ako kamata bude 3,5 odsto
Portal AnalitikaIzvor

- Nećemo ići u refinansiranje starih obveznica ako ne bude povoljno. Nijesmo u nuždi jer se dobro puni budžet. Prema Zakonu o budžetu možemo se zadužiti za još 200 miliona eura. Početkom naredne sedmice, znaćemo sve detalje, kazano je Portalu Analitika iz Ministarstva finansija.

Ministarstvo finanasija je sve pripremilo za novu emisiju euroobveznica. Definisan je Tender i Dealer Agenta sa bankama aranžerima u cilju da se definiše mogućnost refinansiranja obaveza.

- Navedenim ugovorima daje se mogućnost da se iznesu na tržište obaveznice koje su izdate u 2010. i 2011. godini, i da se ponudi mogućnost  ranijim vlasnicima da obveznice prodaju ili zamijene sa novom obveznicom. Nakon što budu obveznice iznijete na tržišu i bude poznat koliki je odziv ranijih vlasnika za refinansiranje, i  transakcija bude saldirana, biće poznato koliko su preostale obaveza po ovom osnovu za naredne dvije godine, kažu u Ministarstvu finansija.

Prema podacima sa tržišta, i informacija dobijenih od banaka aranžera, trenutnta cijena otkupa obveznica iznosi 7, 5 odsto i 8, 25 odsto. Međutim, kako je navedeni iznos previskok za refinanranje obveznica, Ministarstvo finansija će ponuditi cijenu od 3, 5 odsto, za obje serije obveznica.

Takođe, biće potpisan i Ugovor o fiskalnom agenta, čiji će zadatak biti da izvršava sve potrebne  transakcije u okviru realizacije Eurobonda. (Fiscal Agency Agreement). Sastavni dio Fiscal Agency  Agreement čini i Opšta Obveznica (Global Note). Fiskalni agent će biti zadužen da se stara o izmirenju obaveza emitenata prema svim vlasnicima obveznica, kako se obveznica upisuje, evidentira, prenosi, uništavanje, kao i o načinu održavanja skupštine vlasnika, i njihova prava i obaveze u slučaju nastanka neke od  situacija koje bi mogle dovesti do promjene uslova pod kojim su obveznice izdate.

P.Z.

Portal Analitika