Društvo

Koalicija NVO: Integrisati Rome i Egipćane u društvo

0704romi
K
oalicija civilnog društva koja radi monitoring implementacije strategije integracije Roma i Dekade, čestita svim Romima i Egipćanima u Crnoj Gori 8. april, Svjetski dan Roma.

Koalicija NVO: Integrisati Rome i Egipćane u društvo
Portal AnalitikaIzvor

Ujedno, koalicija podsjeća da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i dalje generalno ugroženi i izloženi stigmatizaciji i diskriminaciji. -Iako pozdravljamo napore države, pozivamo državne institucije još jednom da preduzmu neophodne mjere u cilju integracije Roma i Egipćana u društvo.-

Iz koalicije kažu da je za njih neprihvatljivo da Romi i Egipćani i dalje nemaju adekvatne uslove stanovanja, da i dalje postoji diskriminacija u obrazovanju i da i dalje nemaju jednak tretman i pristup u svim sferama života, a posebno prilikom zapošljavanja i prava na zdravstvenu zaštitu.

-Smatramo da su poražavajuće informacije da pojedini Romi i Egipćani rade šest, sedam ili osam godina, a da još uvijek nijesu dobili radni staž i osiguranje, da pripadnici ove zajednice koji su osobe sa invaliditetom nemaju adekvatne uslove za život, da nemaju državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, osiguranje, pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, da nemaju adekvatne stambene uslove i adekvatnu zdravstvenu zaštitu teško bolesnih osoba.- navodi se u saopštenju Koalicije civilnog društva.

Oni su pozivali državu da poveća napore na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprječavanja da ova lica postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije i dodali da je neophodno da se država snažnije bori za integraciju ove nacionalne zajednice kroz efikasnije korišćenje fondova, naročito fonda za ostvarivanje manjinskih prava.

Koalicija podsjeća da i mali koraci mijenjaju svijet i čine ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije.Foto:

seebiz.eu
Portal Analitika