Abiznis

SEKULIĆ: Od oktobra znatno niže cijene interneta

zoran
Vlada je nedavno usvojila Informaciju u kojoj se traži da se najkraćem roku pripremi analiza cijene koštanja međunarodnih internet konekcija, čiji sastavni dio bi bile mjere za snižavanje cijene interneta u Crnoj Gori, jer se došlo do zaključka da visoke cijene predstavljaju ograničavajući faktor daljeg razvoja elektronskih komunikacija.

SEKULIĆ: Od oktobra znatno niže cijene interneta
Portal AnalitikaIzvor

Izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) Zoran Sekulić, rekao je da od oktobra ove godine očekuje znatno niže cijene interneta.

- Prijethodno, biće sprovedene mjere uvođenja troškovnog i odvojenog računovodstva Crnogorskog Telekoma i set drugih mjera koje je najveći operator u obavezi da izvrši. Na osnovu toga, Agencija će biti u mogućnosti da realno procijeni koje su to opravdane cijene interneta, rekao je Sekulić Portalu Analitika.

Prema njegovim riječima, Agencija je krajem januara donijela rješenje kojim je Crnogorski Telekom određen kao operator sa značajnom snagom na relevantnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu, na nivou maloprodaje.

- Na bazi sprovdene analize, Agencija je zaključila da releventno tržište širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje obuhvata usluge ADSL-a putem bakarne parlice, pristupa putem kablovskih mreža i pristupa putem optičkih vlakana. Na osnovu aktuelnih prepreka na maloprodajnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu, Agencija je odredila Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom, nekoliko regulatornih obaveza, prije svega, obavezu odvajanja dostavnih evidencija. Telekomu smo nametnuli i obavezu regulisanja maloprodajnih cijena, obavezu nediskriminatornosti, obavezu transparentnosti i onu koja se tiče neosnovanog vezivanja određenih usluga. Crnogorski Telekom je u obavezi da u projekat uvođenja računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za 2013.godinu uvrsti i usluge širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje. Agencija će po prijemu revidiranih, regulatornih finansijskih izvještaja sa rezultatima troškovnog modela za 2013.godinu i donošenje odluke o davanju saglasnosti na sprovedene aktivnosti Crnogorskog Telekoma, biti u mogućnosti da pristupi određivanju troškovno orijentisanih cijena. Dakle smanjenje cijena usluga širokopojasnog pristupa se može očekivati početkom četvrtog kvartala ove godine, objasnio je Sekulić.

Vlada je nedavno usvojila Informaciju u kojoj se traži da se najkraćem roku pripremi analiza cijene koštanja međunarodnih internet konekcija, čiji sastavni dio bi bile mjere za snižavanje cijene interneta u Crnoj Gori, jer se došlo do zaključka da visoke cijene predstavljaju ograničavajući faktor daljeg razvoja elektronskih komunikacija. Utvrđeno je da su cijene internet usluga u Crnoj Gori veće u odnosu na zemlje regiona.

Sekulić smatra da do nižih cijena interneta može da dođe ulaganjem u infrastrukturu i uvođenjem novih operatora.

- Agencija će nastojati da cijene budu tržišno orijentisane i znatno manje nego što je sada slučaj, zaključio je Sekulić.

Poređenja cijena interneta: Da su cijene interneta u Crnoj Gori daleko skuplje nego u zemljama regiona svjedoči poređenje najpopularnijih paketa.

U Crnoj Gori najjeftiniji ADSL paket koji nudi Telekom je "Basic" sa brzinom do jednog megabita u sekundi (Mb/s) i ograničenim protokom od jednog gigabajta. Cijena tog paketa je 14,23 eura.

Zatim slijedi "Fl@t 2" sa brzinom do dva megabita u sekundi i neograničenim protokom, a mjesečno za korišćenje tog paketa korisnik mora izdvojiti 20,33 eura.

Nešto jači "Fl@t 5", mjesečno košta 25,42 eura, a korisnicima je na raspolaganju brzina do pet Mb/s i neograničen protok.

Najskuplji je intenet paket "Flat 7" za koji mjesečno treba izdvojiti 45,76 eura, a za uzvrat se dobija brzina do sedam mb po sekundi i neograničen protok.

Kablovski intenet je najpovoljniji. M-kabl nudi paket od dva mb po sekundi po cijeni od 10,12 eura, do četiri mb 13,95, do osam mb 17,24 i do 16 mb 30,46 eura. Međutim, u odnosu na Telekom, M-kabl nije zastupljen u svim crnogorskim gradovima.

Sa druge strane, hrvatski Telekom u odnosu na crnogorski nudi duplo niže cijene za iste brzine interneta.

U Hrvatskoj cijena internet paketa sa brzinom od dva do četiri megabita po sekundi i neograničenim protokom iznosi 80,94 kune (10,5 eura). Dvostruko jači paket sa brzinom od pet do 10 Mb/s košta 14,5 eura, a najjači paket brzine od 14 do 20 Mb/s Hrvati plaćaju 24 eura. Pored Telekoma u Hrvatskom postoji i veliki broj drugih kompanija koje nude usluge korišćenja interneta, ali su cijene uglavnom iste.

U Srbiji je situacija slična. Kompanija "Open Telekom" iz Srbije, za korišćenje interneta do pet Mb/s po sekundi nudi cijenu od 13 eura, do 10 Mb/s 16 eura, do 20 Mb/s 24 eura, do 30 Mb/s 31 euro i do 50 Mb/s 69 eura mjesečno. Pored pomenutih paketa korisnicima interneta u Srbiji ponuđen je i niz drugih sa cijenama dosta nižim od pomenutih.

P.ZEČEVIĆ


 

Portal Analitika