Abiznis

Vlada i Skupština ne dostavljaju mišljenje o KAP-u

odbor1703
V
lada i Skupština nijesu dostavile Ustavnom sudu traženo mišljenje na Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, čije je preispitivanje ustavnosti u januaru zatražio Vrhovni sud, a zatim i Vlada, piše Pobjeda.

Vlada i Skupština ne dostavljaju mišljenje o KAP-u
Portal AnalitikaIzvor

Pobjeda piše da je rok do kojeg je trebalo da Vlada i Skupština dostave mišljenje Ustavnom sudu na sporni zakon, koji predviđa da Skupština daje konačnu riječ o prodaji Kombinata aluminijuma (KAP), istekao 12. marta.

Vlada nije dostavila mišljenje Ustavnom sudu jer je i sama odlučila da podnese inicijativu za ocjenu ustavnosti tog akta, dok su u Skupštini smatrali da bi njihovo mišljenje značilo miješanje tog zakonodavnog doma u rad sudske vlasti.

“Vlada je donijela odluku da ne daje mišljenje na inicijativu jer je i sama odlučila da 30. januara Ustavnom sudu podnese predlog za ocjenu ustavnosti odredaba članova 1, 2, 3 i 4 zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru”, saopšteno je Pobjedi iz Vladinog Biroa za odnose sa javnošću.

Vlada je, kako se podsjeća, na sjednici održanoj 30. januara usvojila zaključak kojim se predlaže da Ustavni sud donese odluku kojom se utvrđuje da sporni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom.

“Vlada je taj svoj predlog uredno dostavila Ustavnom sudu”, rekli su iz Vlade.

Na drugoj strani, iz Skupštine je Pobjedi saopšteno da je zakonodavni odbor jednoglasno zauzeo stav da ne razmatra akte koje Ustavni sud dostavlja Skupštini radi davanja mišljenja.

“Zakonodavni odbor, na sjednici održanoj 3. marta, jednoglasno je zauzeo stav da ne razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti zakona i ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata Skupštine, koje Ustavni sud dostavlja Skupštini radi davanja mišljenja”, kazali su iz Skupštine.

Zakonodavni odbor je tada odlučio da ne preuzima odgovornost da ocjenjuje ustavnost već da to prepusti Ustavnom sudu.

Inače, u inicijativama Vrhovnog suda i Vlade navedeno je, između ostalog, da je taj akt u suprotnosti sa zakonom o stečaju i sa načelom podjele vlasti.

U međuvremenu, Ustavni sud je odlučio da objedini te dvije inicijative i da se o njima istovremeno izjasni. Kada će, međutim, Ustavni sud zauzeti konačan stav, u sudu ne znaju ni nakon više od dva mjeseca koliko je taj zakon u proceduri.

Portal Analitika