Region

Sonja BISERKO: Srbija je oduvijek shvatala Jugoslaviju kao Veliku Srbiju

0204BiserkoTanjug
D
irektorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko rekla je kao svjedok pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da je Vlada Srbije deceniju uoči rata 1991. vodila "krstaški rat" protiv Jugoslavije, "uništavajući sve institucije savezne države".

Sonja BISERKO: Srbija je oduvijek shvatala Jugoslaviju kao Veliku Srbiju
Portal AnalitikaIzvor

Dok je ispitivao zastupnik Hrvatske Kir Starmer, Biserko je izjavila da je Srbija, "krajem 20. stoljeća", počela da sprovodi devetnaestovjekovni "projekat jedinstva i ujedinjenja svih Srba", što nije odgovaralo "duhu vremena", naročito poslije pada Berlinskog zida, prenosi RTS.

"Logika iza toga je da je Srbija oduvijek shvatala Jugoslaviju kao Veliku Srbiju... Srbija je uvijek negirala prava i identitet Makedoncima, Hrvatima i drugima... Nije razumjela da su se ti narodi emancipovali i stvorili svoj identitet tokom 20. vijeka... To je bilo ključno za razumijevanje negiranja i nepriznavanja postojanja tih naroda... koje je bilo vrlo prisutno u kampanji uoči rata - 'Hrvati su Srbi, Muslimani su Srbi' i tako dalje. To je zaista devetnaestovjekovna teorija nacija", ocijenila je Biserko.

Naglasila je da je taj "srpski nacionalni program" odigrao "ključnu ulogu u tragičnom raspadu Jugoslavije". Od smrti Josipa Broza Tita, kako je rekla, "nijedna druga republika nije razmišljala o odvajanju i odlasku iz Jugoslavije".

Biserko je izjavila da su vlasti Slobodana Miloševića, poslije pada Berlinskog zida, nastavile "krstaški rat protiv Jugoslavije, uništavajući sve federalne institucije i stvarajući svršen čin", na koji je međunarodna zajednica zakasnila da reaguje.

Amandmane na Ustav Srbije iz 1990, Biserko je nazvala "prvim secesionističkim dokumentom" u nekadašnjoj Jugoslaviji. "Miloševiću je bio raščišćen put da nastavi svoju kampanju... Haška konferencija (1991) bila je posljednja šansa da Jugoslavija opstane u tadašnjem okviru, ali je, nažalost, Srbija odbila tu ponudu zato što je JNA već bila na njenoj strani", istakla je Biserko pred najvišim sudom UN.

Prema njenim riječima, JNA je čitavu deceniju prije toga bila podvrgnuta promjenama da bi "Srbi mogli da je kontrolišu".

"Vlasti Srbije pripremale scenario za raspad Jugoslavije"

Tokom unakrsnog ispitivanja, zastupnik Srbije Novak Lukić pitao je svjedoka na čemu je zasnovala tvrdnje iz pisane izjave da su vlasti Srbije scenario za raspad Jugoslavije "pripremile unaprijed".

Biserko je odgovorila da je tu tvrdnju utemeljila na "brojnim javnim dokumentima i medijskim najavama rata i pripremama srpskog naroda za ono što će doći".

"Deset godina trajala je neka vrsta medijske pripreme, pogotovo od 1988. do 1991. kada je srpski narod kondicioniran za nešto što će doći, tako što se ponovo najavljivao genocid, prije svega u Hrvatskoj i BiH. Zapravo se insistiralo na tezi da je srpski narod žrtva obje Jugoslavije, a ta kampanja pokazala je što se sprema", konstatovala je Biserko.

Precizirala je da je "taj pogled na krizu u bivšoj Jugoslaviji zaokružio Memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti", a da su ga zastupali "brojni akademici", kao i Srpski pokret obnove i Srpska radikalna stranka u svojim programima.

U osvrtu na njenu izjavu da su ustavne promjene u Srbiji 1990. bile prvi secesionistički dokument u Jugoslaviji, advokat Lukić podsjetio je svjedoka da je i Slovenija prvo amandmanima dala prednost svom ustavu pred saveznim.

"Sve republike su bile u pripremi promjene ustava, što je odražavalo tadašnju realnost u Jugoslaviji, ali je Srbija prva de fakto donijela taj ustav", uzvratila je Biserko.

Upitana da li je rezolucija kojom je Slovenija u julu 1990. proglasila suverenitet, secesionistički dokument, sudski vještak Hrvatske uzvratila je riječima: "Što je bio sadržaj, podsjetite me."

Na zaključak Sonje Biserko o ključnoj ulozi vođstva Srbije u razbijanju Jugoslavije, advokat Lukić uzvratio je pitanjem: "Znate li ko je izgovorio rečenicu: 'Mislim da sam obavio zadatak, Jugoslavije više nema.'?"

"Da, znam, to je rečenica koju je izgovorio Stjepan Mesić, koji je tada bio predsjednik Jugoslavije, ali koji de fakto nije bio predsjednik Jugoslavije. Instalirala ga je međunarodna trojka i nije imao nikakvu kontrolu i ingerencije nad, recimo, JNA."

RTS; foto: Tanjug

Portal Analitika