Politika

Cemi traži ocjenu ustavnosti zakona o izboru poslanika i odbornika

okcemi
C
entar za monitoring i istraživanje Cemi je danas Ustavnom sudu Crne Gore podnio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ocjenu ustavnosti odredbe čl. 21 stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika, saopštio je Vlado Dedović direktor pravnog odjeljenja te NVO.

Cemi traži ocjenu ustavnosti zakona o izboru poslanika i odbornika
Portal AnalitikaIzvor

U inicijativi se osporava ustavnost odredbe kojom se uvodi pravilo da izborna lista za izbor odbornika i poslanika može biti utvđena i bez potpisa podrške ukoliko politička partija ili grupa birača koja je podnosilac izborne liste ima poslanika u Skupštini Crne Gore. Ova zakonska odredba, bez svake sumnje, u privilegovan položaj stavlja političke partije ili grupe birača koje imaju imaju tzv. „parlamentarni status”, naspram političkih partija ili grupa birača koje su podnosioci izborne liste a koje nemaju poslanike u Skupštini Crne Gore. Uvođenje ove norme u Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika direktno narušava princip ravnopravnosti učesnika izbornog procesa i pravo građana Crne Gore da pod jednakim uslovima budu kandidovani i birani. Stoga je CeMI predložio Ustavnom sudu da u postupku za ocjenu ustavnosti donese odluku da pomenuta odredba nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore.

Zakon o izboru odbornika i poslanika sadrži princip shodno kome političke partije registrovane u Crnoj Gori, posebno ili kao koalicija, kao i grupe birača predlažu izborne liste na osnovu određenog broja potpisa birača. Ovaj princip, koji se vezuje za proceduru predlaganja i utvrđivanja izbornih lista, ima za cilj obezbijedi punu realizaciju principa jednakosti i ravnopravnosti učesnika izbornog procesa, shodno kome sva lica koja u Crnoj Gori uživaju pasivno biračko pravo imaju pravo da pod jednakim uslovima budu kandidovani. U kontekstu ovog principa, termin „jednaki uslovi” ogleda se u tome da poličke partije i grupe birača koje žele da predlože izbornu listu moraju u postupku predlaganja zadovoljiti iste formalno-pravne zahtjeve, odnosno, moraju prikupiti određeni, zakonom propisani broj potpisa birača, da bi njihova izborna lista bila utvrđena i kasnije proglašena od strane organa izborne administracije.

Takođe, Cemi smatra da će dalja primjena osporene odredbe ugroziti demokratičnost izbornog procesa na predstojećim lokalnim izborima. Imajući u vidu temeljne principe demokratije i vladavine prava, smatramo da se primjena osporavane norme kosi sa principom jednakosti građana pred zakonom, sadržanog u čl. 17 Ustava Crne Gore. Stoga, očekujemo da Ustavni sud donese odluku u najskorijem roku kako bi se otklonile štetne posljedice primjene ove norme u daljem toku izbornog procesa.

Cemi se u obrazloženju inicijative pozivao na stav Ustavnog suda iznesen u odluci u postupku pokrentom po inicijativi CeMI-ja za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih partija 2006. godine, shodno kome svi građani koji uživaju pasivno biračko pravo imaju pravo da pod jednakim uslovima budu kandidovani i da pod jednakim uslovima učestvuju u raspodjeli budžetskih sredstava za pokriće troškova izborne kampanje.

 

 

Portal Analitika