Društvo

GVOZDENOVIĆ: Čista sredina je preduslov održivog razvoja regiona

0104gvozdenovic
P
ovodom otvaranja Regionalnog sastanka Inicijative “Životna sredina i bezbjednost (ENVSC)“, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu Centralne i Istočne Evrope (REC), ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, kazao je da je „nakon uspješnog desetogodišnjeg postojanja Inicijative današnji sastanak prilika da u uslovima unaprijeđene regionalne saradnje i izražene težnje država Jugoistočne Evrope ka sticanju članstva u EU, sagledamo nove perspektive i razvojne mogućnosti u oblasti životne sredine i bezbjednosti“.

GVOZDENOVIĆ: Čista sredina je preduslov održivog razvoja regiona
Portal AnalitikaIzvor

„Regionalna saradnja kao jedan od ključnih generatora političke stabilnosti regiona i ekonomskog progresa, istovremeno pruža snažnu podršku ispunjavanju ciljeva iz zahtjevne agende na putu ka članstvu u EU.“, kazao je Gvozdenović.

On je dodao da je u nastojanju da se zadovolji potreba kontinuiranog ekonomskog rasta neminovan rast pritisaka na prirodne resurse.

„Stoga ranjivi vodni ekosistemi, osjetljiva i zaštićena područja prirode, ranjivi obalni ekositemi, zahtijevaju odlučno djelovanje u kontrolisanju rastućeg nivoa čovjekovog uticaja i uticaja prirodnih hazarda, kao i u pogledu upravljanja rizicima koje uzrokuju varijabilnost i promjena klime. Čista, zdrava i produktivna životna sredina je preduslov održivog razvoja regiona.“, objasnio je resorni ministar.

Gvozdenović je rekao da se bez očuvanih prirodnih i predionih vrijednosti ne može postići konkurentnost ekonomije, ekonomski efikasna valorizacija resursa, te zadovoljiti težnja prelaska na zelenu ekonomiju.

„Održivi gradovi, održive lokalne zajednice, izbalansiran urbani i ruralni razvoj, sanirano industrijsko zagađenje, razvoj u skladu sa prihvatnim kapacitetima sredine, samo su neki od modaliteta kojim se obezbjeđuje zaustavljanje neodrživih trendova.“, kazao je ministar.

On je dodao da bi navedeni koncepti trebalo da budu zasnovani na: primjeni ekosistemskog pristupa, integralnom upravljanju  prirodnim resursima, održivoj potrošnji i proizvodnji, jačanju svijesti o značaju očuvanja životne sredine, dostupnosti informacija o životnoj sredini, te da to nije moguće postići izolovanim pristupima koji nijesu utemeljeni na regionalnom povezivanju i sprovođenju regionalnih programa saradnje.

Na taj način kroz kontinuirani dijalog između zainteresovanih strana, te identifikaciju zajedničkih prioriteta i benefita, moguće je uspješno rješavanje čak i složenih prekograničnih problema u životnoj sredini.

Ministar Gvozdenović je objasnio da Inicijativa "Životna sredina i bezbjednost" predstavlja primjer odgovarajućeg regionalnog okvira za jačanje dijaloga i saradnje među državama regiona.

„Kroz koordinirano djelovanje i saradnju partnera, uz donatorsku podršku Kanade, Belgije, Finske i Austrije, pružena je, između ostalog, značajna podrška: naporima usmjerenim na rješavanje problema prethodnog industrijskog zagađenja, jačanju zajedničkog monitoringa i ranog sistema najave, unapređivanju sistema adaptacije na klimatske promjene, upravljanju prekograničnim rječnim basenima i zaštićenim područjima prirode, kao i uključivanju javnosti u donošenje odluka.“, smatra resorni ministar.

On je pozvao partnere Inicijative "Životna sredina i bezbjednost" da kroz temeljno sagledavanje prioriteta regiona Jugoistočne Evrope motivišu donatorske agencije za snažniju podršku državama u prevazilaženju regionalnih razvojnih nejednakosti i ostvarivanju daljeg progresa u transformaciji rizika u životnoj sredini, posebno onih koji se odnose na upravljanje zajedničkim/prekograničnim resursima, u mogućnosti prekogranične i regionalne saradnje u kontekstu dostizanja ciljeva održivog razvoja.

Gvozdenović se zahvalio na organizaciji današnjeg sastanka predstavnicima partnera ove inicijative: Regionalnom centru za životnu sredinu (REC), Programu za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP), Programu za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (UNEP), Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih Nacija za Evropu (UNECE), NATO, kao pridruženoj članici inicijative, kao i predstavnicima država Jugoistočne Evrope, međunarodnih organizacija, te organizacija nevladinog i  civilnog društva.

 

Portal Analitika