Politika
  • Portal Analitika/
  • Politika /
  • Inicijativa DPS-a: Zakon o finansiranju političkih partija krši pretpostavku nevinosti, ukida pravo na rad...

Inicijativa DPS-a: Zakon o finansiranju političkih partija krši pretpostavku nevinosti, ukida pravo na rad...

2102oksjednicapr
D
emokratska partija socijalista najavila je da će podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti Zakona o finanasiranju političkih partija, koji je u ponedjeljak usvojen u Skupštini. DPS je imao 18 amandmana na ovaj Zakon, a od toga su usvojena samo dva koja su tehničke prirode.

Inicijativa DPS-a: Zakon o finansiranju političkih partija krši pretpostavku nevinosti, ukida pravo na rad...
Portal AnalitikaIzvor

U amandmanima, u koje je Portal Analitika imao uvid, DPS je predočio koji sve članovi novog Zakona flagrantno krše Ustav Crne Gore i ugrožavaju slobode građana.

Neprihvatljive su im, između ostalog, odredbe koje se tiču donacija partijama, državnim  ustanovama i preduzećima, višemjesečne zabrane zapošljavanja u državnim preduzećima, zabrana reklamiranja, zabrana jednokratne pomoći, preširoka ovlašćenja DIK-a...

DPS-u je, prije svega, sporan član 12 po kojem je  se zabranjuje sklapane ugovora o radu u državnim i lokalnim orgnima od datuma raspisivanja izbora pa do mjesec dana nakon održavanja izbora. Vladajuća stranka ističe da je time direktno prekršen Ustav kojim je zagarantovano pravo na rad.

Prema prijedlogu Zakona koji je parlament usvojio u pondeljak poltičkim partijama je  zabranjeno da primaju priloge od fizičkih i pravnih lica koja se nalaze pod istragom, protiv kojih je u toku sudski proces ili koja su optuženma za krivično djelo sa elementima korupcije ili organizovanog kriminala (član 5).

Iz DPS-a smatraju da je tim članom „jasno krši pretpostavka nevinosti propisana članom 35 Ustava“ i da stoga treba zabraniti primanje priloga od onih fizičkih i pravnih lica koja su pravosnažno osuđena.

Za DPS-a je, takođe, neprihvativo da su u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon izbora (?), zabranjene bilo kakve donacije državi, loklnoj samoupravi, javnim preduzećima javnim ustanovama (član 6).

U amandmanima DPS-a se navodi da je ova odredba protivustavna zato što niko ne može zabraniti doniranje bilo kojoj insituciji u Crnoj Gori samo zato što je izborna godina.

Za vladajuću stranku takođe je neprihvatljv član 10 koji traže da se izbriše. Tim je članom predviđeno da je od dana raspisivanja do završetka izbora zabranjena bilo kakva jednokratna pomoć kreditna davanja među kojima su i davanja penzionerima, otpremnine, krediti preduzetnicima i poljoprivrednicima, dodjele udžebenika i školskog pribora.

Sporne reklame, ovlašćenja DIK-a: Zakonom o finansiranju političkih partija zabranjeno je plaćeno reklamiranje državnih organa i organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova ili privrednih društava čiji je većinski vlasnik država u periodu od raspisivanja do održavanja izbora.

Za DPS-a je to neprihvatljivo i traže da se taj član ukine.

- Smatramo da je to neodrživo jer se onemogućava reklamiranje preduzeća kao što su „Plataže“, „Marina Bar“, „Montenegro erlajns“ što bi imalo velike negativne posljedice na njihovo poslovanje – navodi se u amandmanima DPS-a. U vladajućoj stranci smatraju da se jednostavnom kontrolom može preduprijediti bilo kakva malverzacija.

DPS-u je takođe sporan član 9 u kojem se navodi da je, od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, svaka državna budžetska i potrošačka jedinica dužna da na svojoj internet prezentaciji objavljuje sedmodnevne analitičke kartice sa svih račna koje ima u svom posjedu.

Dostavljanjem tih podataka, kako navode iz DPS-a, krši se, Ustavom zagarantovano pravo o zaštiti ličnosti.

DPS takođe traži da se obriše član po kome između ostalog Državna izborna komisija ima pravo da sprovodi administrativnu istragu.

„Taj član je u potunosti suprotan sa crnogorskim ustavom jer se DIK-u daju ovlašćenja veća od svih pravosudnih organa u Crnoj Gori“.

Vladajuća stranka takođe smatra da se prema odredbama člana 16 skupštinskom odboru daju veća ovlašćenja nego samoj Skupštini te stoga traže da se on izbriše.

Skupšina Crne Gore usvojila je u ponedeljak Zakon o finansiranju političkih partija glasovima Demokratskog fronta, SNP-a, Pozitivne i SDP-a dok je protiv glasala DPS.

Šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović je tom prilikom naveo da „je ovaj zakon anticivilizacijski i da zaustavlja život u Crnoj Gori“.

U ime predlagača zakona poslanik DF-a Goran Danilović je, sa druge strane, rekao da  je Zakon o finansiranju politički partija ključni problem za DPS i da su ih pogodili u centar.

Portal Analitika