Abiznis

Predstavnici ECAC-a razgovarali sa ministrom Ivanom Brajovićem

ivan
M
inistar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović primio je danas predstavnik Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC).

Predstavnici ECAC-a razgovarali sa ministrom Ivanom Brajovićem
Portal AnalitikaIzvor

Crna Gora je, kako se navodi u saopštenju, 13. marta 2007. godine postala 189. punopravna članica Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), specijalizovane organizacije Ujedinjenih Nacija, zadužene za stalni nadzor ciljeva Čikaške konvencije. Članstvo u ICAO-u bio je preduslov da Crna Gora postane punopravni član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC), 25. juna 2008. godine. Osnovni zadatak te međunarodne organizacije je usklađivanje politike i prakse civilnog vazduhoplovstva među državama članicama, kao i kontinuiran razvoj bezbjednog, sigurnog i održivog sistema evropskog saobraćaja. Aktivnosti ECAC-a odnose se na bezbjednost i sigurnost u civilnom vazduhoplovstvu, olakšice u vazdušnom saobraćaju, zaštitu životne sredine, ekonomiju u civilnom vazduhoplovstvu i raznim vrstama treninga i obuka.

Posjeta predstavnika ECAC-a je prilika da se razmijene mišljenja o rezultatima koje je Crna Gora postigla u prethodnom periodu. Konstatovano je da je naša zemlja postavila model i formirala sistem koji može biti uzor ostalim članicama, zbog čega je ECAC odabrao Crnu Goru, kao korisnika projekta „One step security“(Jedna bezbjednosna kontrola), među više zainteresovanih zemalja, čijim će uspješnim završetkom biti u mogućnosti da od Evropske Unije zahtijeva da bude prepoznata kao država koja primjenjuje ekvivalentne bezbjednosne mjere kao i EU članice.

Na osnovu 6 kontrola (audita) koje su u Crnoj Gori obavljene od 2008. godine (4 u Podgorici i 2 u Tivtu), predsjednik ECAC-a Catalin Radu i izvršni direktor te organizacije Salvatore Sciacchitano, ocijenili su da naša država iz godine u godinu jako napreduje u dijelu ispunjavanja standarda naročito bezbjednosti i sigurnosti.

Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović je izrazio zadovoljstvo saradnjom Crne Gore sa ECAC-om i ocjenom visoke delegacije krovne Međunarodne organizacije iz oblasti vazdušnog saobraćaja time što je Crna Gora uspjela da ispuni zahtjeve i dostigne standarde koji se postavljaju u ovoj oblasti. On je kazao da ćemo i ubuduće nastaviti da se ozbiljno bavimo daljom modernizacijom i razvojem infrastrukture i sistema u ovoj oblasti.

Iz ECAC-a su naglasili da Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore predstavlja model kako treba funkcionisati i u regionu a i šire, te da je veoma važno ostati na ovoj strateškoj viziji i i dalje održavati visok nivo kvaliteta i stručnog kadra.

 

 

 

 

Portal Analitika