Društvo

Stipendije srednjoškolcima deficitarnih zanimanja

stipendije
P
redsjednik Privredne komore Velimir Mijušković i ministar prosvjete Slavoljub Stijepović uručili su stipendije za deficitarne kvalifikacije učenicima srednjih stručnih škola iz Crne Gore, na svečanosti održanoj u Komori 19. februara 2014. godine.

Stipendije srednjoškolcima deficitarnih zanimanja
Portal AnalitikaIzvor

Stipendije su iz Fonda za stipendiranje učenika srednjih stručnih škola , obrazovnih profila za deficitarne kvalifikacije koji je osnovala Privredna komora Crne Gore 2013. godine.

Za školsku 2013/2014. godinu opredijeljena je 61 stipendija učenicima prvog razreda 15 stručnih škola iz skoro svih gradova Crne Gore, koji se obrazuju po nastavnim programima: kuvar, elektroinstalater, zavarivač, instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije, automehaničar, keramičar, instalater u građevinarstvu, poljoprivredni tehničar i elektrotehničar energetike.

- Kako su ova zanimanja potrebna tržištu rada Crne Gore, ovo je još jedan od napora da se uskladi obrazovna ponuda sa potrebama privrede. Naša privreda ima nesumnjiv interes da dobije radnu snagu sa znanjima, vještinama i kompetencijama koje su odgovarajuće za obavljanje poslova u realnom sektoru, pa je potrebno da svi uložimo napore da je obrazujemo –rekao je Mijušković.

Predsjednik Komore je naglasio da su edukacija kadrova i unapređenje konkurentosti radne snage od velikog značaja za domaću privredu, imajući u vidu da je potrebno osavremeniti znanje većine kadrova, te razvijati nove vještine.

Prema njegovim riječima, snaženje sistema stručnog obrazovanja može biti rješenje za negativne trendove na tržištu rada koje dugi niz godina karakterišu pored ostalog visoka stopa nezaposlenosti, prije svega mladih, nepovoljna starosna i kvalifikaciona struktura nezaposlenih, velika razlika između regionalnih tržita rada i niska mobilnost radne snage, smanjenje broja zaposlenih u realnom sektoru, neusaglašenost ponude i potražnje radne snage. Naime, najmanje negativne posljedice svjetske ekonomske krize i stope nezaposlenosti su u zemljama sa razvijenim stručnim obrazovanjem i kvalifikacijama na ovim nivoima obrazovnog sistema.

On je pozvao privrednike da se angažuju u sistemu stručnog obrazovanja, kroz prihvatanje učenika ovih škola na praktičnu nastavu, te da se uključe u Fond za stipendiranje, donirajući sredstva za stimulisanje mladih da upisuju deficitarna zanimanja.

- Većim angažmanom privrede u sistemu stručnog obrazovanja obezbijedila bi se bolja interakcija socijalnih partnera, privreda bi obrazovala mlade ljude shodno potrebama, a i omogućilo bi se brže zapošljavanje najboljih. Kako poslodavci žele da imaju „gotove kadrove“, kroz sistempraktičnog obrazovanja i nastave, obezbjeđuju se tržištu rada kvalitetniji kadrovi. Ovakvi angažmani doprinose efikasnijem načinu regrutovanja potencijalnih kandidata i adekvatnoj preliminarnoj selekciji, jer se obavljanje ovakvog vida obrazovanja može posmatrati i kao jedan vid probnog rada – objasnio je on.

Minstar Stijepović je kazao da je Crna Gora društvo znanja, te da su Vlada, Ministarstvo prosvjete i partneri, svjesni da je ulaganje u znanje i mlade investicija u razvoj, odnosno, da je obrazovanje ključni faktor razvoja svakog društva.

- Crnu Goru vidimo kao društvo koje neprestano uči, društvo razvijene ekonomije u kome svako ima mogućnost za lični i profesionalni razvoj, društvo inovatora i vrijednih ljudi – preduzetnika – rekao je Stijepović.

Prema njegovim riječima, svečanost u Komori predstavlja važan trenutak za stručno obrazovanje u Crnoj Gori.

- Zadovoljstvo mi je što smo se okupili povodom uručivanja stipendija učenicima stručnih škola koji su izabrali da se obrazuju za zanimanja koja omogućavaju veću zapošljivost i bavljenje sopstvenim biznisom. Ovim pokazujemo da u praksi primjenjujemo sistemska rješenja predviđena našom reformom, Knjigom promjena, zakonima, strategijama koje ćemo dalje razvijati i unapređivati, kako bi crnogorsko obrazovanje bilo što kvalitetnije i, što je jednako važno, u funkciji napretka Crne Gore – rekao je ministar.

Istakao je da je dugoročni strateški prioritet misija Ministarstva prosvjete, usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada.

- Privredna komora je od početka reforme obrazovnog sistema uključena u procese definisanja strategija razvoja i ciljeva promjena u obrazovanju kroz saradnju sa resornim Ministarstvom, kako bi se stvorili uslovi za brži odgovor obrazovanja na potrebe poslodavaca. Sa Privrednom komorom dogovorene su aktivnosti koje imaju za cilj animiranje mladih da se upisuju u stručne škole, posebno one koje obrazuju kadar čije kvalifikacije odgovaraju kako današnjim, tako i projektovanim, budućim potrebama tržišta u Crnoj Gori i samim tim obezbjeđuje sigurno zaposlenje nakon završetka škole. Za narednu školsku godinu takođe će biti dodijeljene stipendije za deficitarne kvalifikacije – naglasio je on.

Saradnja škola i lokalne zajednice, dodaje ministar, osnov je da na pravi način odgovore na potrebe tržišta rada u svom okruženju i ističe da je Opština Bar dodijelila deset stipendija učenicima, budućim ugostiteljima, te da je to najavljeno i iz Budve, te Tivta.

U Crnoj Gori srednje stručno obrazovanje realizuje se kroz 63 obrazovna programa u četvorogodišnjem trajanju, 32 obrazovna programa u trogodišnjem trajanju i dva programa višeg stručnog obrazovanja.

Stručno obrazovanje se stiče u 42 ustanove u Crnoj Gori. U stručnom obrazovanju se školuje oko 21.000 učenika, što predstavlja 68% od ukupnog broja učenika u srednjim školama. Nastavu realizuje blizu 2.000 nastavnika.

 

 

 

Portal Analitika