Politika

SEKULIĆ: Prijava imovine nije sporna već objavljivanje ličnih podataka porodice

1702predrag
D
emokratska partija socijalista će podržati sve izmjene Zakona o spriječavanju konflikta interesa koje se tiču evropske prakse i standarda, i u skladu sa tim ćemo se ponašati. Problem nije prijava imovine funkcionera, već dio koji se tiče objavljivanja ličnih podataka porodice, kazao je za Portal Analitika poslanik DPS-a Predrag Sekulić.

SEKULIĆ: Prijava imovine nije sporna već objavljivanje ličnih podataka porodice
Portal AnalitikaIzvor

Izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa su u završnoj fazi, a danas u Podgoricu stižu njemački eksperti da razriješe sporna pitanja u vezi sa dopunom ovog propisa.

Sekulić za Portal Analitika ističe da je evropska praksa jasna, te da su sporna pitanja jedino u dijelu prijave podataka koje se tiču porodice, ali ne i samih funkcionera.

- Evropska praksa  je jasna i mislim da ne treba uvoditi ništa novo, u odnosu na ono što je postao standard u Evropi.  Problem nijesu funkcioneri i prijava njihovih primanja, koja se odnose na obavljanje funkcije, već onog dijela koji se tiče porodice, objašnjava Sekulić.

Prema njegovim riječima, lični podaci porodice ne smiju biti u suprotnosti sa zaštitom ličnih podataka, jer njihova zloupotreba ima daleko veće posljedice.

- Zakonska rješenja ne smiju da budu u suprotnosti sa onim što je zaštita tajnosti podataka. Podsjetiću da objavljivanje matičnog broja može imati daleko teže posljedice, jer putem tog podatka možete sve saznati, od istorije bolesti do imovinskog stanja, ističe Sekulić za Portal Analitika.

Sve ono što podržava evropsku praksu za DPS nije upitno.

- Za Demokratsku partiju socijalista nema ništa sporno i podržaćemo sve ono što je evropski standard i u skladu sa time se i ponašati, zaključuje Sekulić.

Svi crnogorski funkcioneri, njih 3.784, obavezni su da jednom godišnje dostavljaju Komisiji izvještaj o imovini. Izvještaj sadrži lične podatke, podatke u vezi funkcije koju vrše; podatke o imovini i prihodima, pravu svojine na nepokretnim stvarima i pravu zakupa na nepokretnim stvarima u trajanju dužem od jedne godine, u zemlji i inostranstvu; pravu svojine na pokretnim stvarima, depozitima u bankama, u zemlji i inostranstvu; akcijama i udjelima; gotovom novcu i hartijama od vrijednosti čiji iznos prelazi 5000 eura; pravima po osnovu autorskih prava; dugovima i potraživanjima; izvoru i visini prihoda od obavljanja naučne, nastavne, kulturne i sportske djelatnosti, kao i članstvu u organima upravljanja i nadzornim organima javnih preduzeća.

Vlada Crne Gore je ranije najavila izmjenu Zakona o sprečavanju sukoba interesa kako bi se usaglasio sa  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Jedna od opcija je koja se pominjala u javnosti je da neće više morati da prijavljuju imovinu koju su stekli prije dolaska na funkciju, kao ni imovinu supružnika i djece.

Portal Analitika