Abiznis

Do drugog bloka TE u skraćenom roku

1202Termoelektrana
P
otpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vujica Lazović, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i ministar finansija Radoje Žugić održali su danas sastanak sa predstavnicima EPCG i italijanske kompanije A2A, navodi se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.

Do drugog bloka TE u skraćenom roku
Portal AnalitikaIzvor

Predstavnici crnogorske Vlade i italijanske kompanije, kao akcionari EPCG, razgovarali su o aktuelnim temama koje su značajne za poslovanje ove kompanije kao zajedničkog preduzeća.

Na sastanku je razgovarano o implementaciji člana 12 Zakona o budžetu koji se tiče dokapitalizacije EPCG, a kojim je predviđeno da se dug EPCG konvertuje u akcijski kapital države Crne Gore, i konkretnim aktivnostima koje bi trebalo realizovati u svrhu implemtacije tog člana.

Tema sastanka bio je drugi blok TE Pljevlja i budući red poteza, a ostvaren je visok stepen saglasnosti po pitanju stava Vlade, a to je da se projekat realizuje po modelu koji skraćuje rokove za njegovu realizaciju i maksimizira performanse projekta. Predstavnici crnogorske Vlade i italijanske kompanije razgovarali su o pitanju očekivane dugoročne cijene po kojoj bi EPCG obezbjeđivala napajanje KAP-a električnom energijom u narednom periodu.

Tema razgovora bili su svi aspekti koji se odnose na institucionalni okvir u Crnoj Gori i postojeću regulativu za poslovanje energetskih kompanija, kao i ugovorni okvir koji proizilazi iz Ugovora o privatizaciji, s aspekta njegove realizacije.

Razgovarano je i o mogućnostima EPCG u dijelu izgradnje HE na Morači i Komarnici i dogovoreno da italijanski partneri što prije dostave svoj stav o mogućim planovima vezanim za nastavak projekata.

Ovo su redovne konsultacije akcionara u okviru ovog značajnog privredog subjekta koje će biti nastavljene.

Portal Analitika