Društvo

Bošković: Usvojen Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu

pedja
V
lada je danas usvojila Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu, koji daje veća ovlašćenja radnicima da odbiju rad u uslovima koji nisu u skladu sa tim aktom, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.

Bošković: Usvojen Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu
Portal AnalitikaIzvor

On je rekao da je potreba za novim zakonom bila višestruka zbog usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa evropskim, kao i zbog kvalitetni zaštite radnika.

Bošković je podsjetio da je taj zakon dobio saglasnost Socijalnog savjeta, navodeći da je usklađen sa evropskim zakonodavstvom, i da njegovi efekti treba da budu višestruki.

»Novina u ovom zakonu jeste da osim klasične tehničke zaštite radnika na radu, uvodimo i novi institut, a to je i zaštita zdravlja na radu. Ovim zakonom propisane su nove mjere i načini zaštite na radu ljudi koje će to da obavljaju«, kazao je on novinarima nakon sjednice.

Prema riječima Boškovića, novim zakonom su propisane i procedure koje će biti definisane na radnim mjestima, a taj akt daje mnogo veća ovlašćenja radnicima da odbiju rad u uslovima koji nisu u skladu sa ovim zakonom, i gdje može biti značajno narušeno njihovo zdravlje.

»Novi zakon daje i oslobađanja poslodavaca od odgovornosti u slučaju da je to prouzrokovano nekom višom silom koja nije bila u mogućnosti se predunaprijedi, ako je poslodavac preuzeo sve mjere iz zaštite zdravlja na radu«, naveo je on.

Novinari su pitali Boškovića da prokomentariše predlog Unije slobodnih sindikata (USS) da se izmijeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, prema kom bi se majkama sa troje i četvoro djece dala naknada u vrijednosti prosječne zarade, koja trenutno iznosi oko 480 EUR.

On je kazao da se o tome informisao preko medija.

„Ono što je meni različito u odnosu na prethodni predlog koji je bio medijski propraćen, a nije bio zvaničan, jeste da više nije u pitanju penzija već socijalno davanje. Ranije smo rekli da naš penzioni sistem ne poznaje penzije preko materinstva već isključivo preko starosti i radnog staža“, kazao je Bošković.

On je naveo da je ta tematika višedisciplinarna i da se ne odnosi samo na Ministartvo rada, već i zdravlja i finansija.

„Svakako da ćemo kada dobijemo tu Inicijativu od Unije sindikata sjesti i unutar interresornog miljea razmotriti ideju i dati konkretne predloge po tom osnovu“, kazao je on.

Crnogorski mediji danas su prenijeli da USS traži i izmjene penzionog sistema u smislu da se pravo na starosnu penziju stiče sa navršenih 65 godina za muškarce, odnosno 60 za žene i najmanje 15 godina penzionog staža.

USS predlaže da se ženama sa više od 15 godina staža koje imaju četvoro i više djece, kao i onima sa 25 godina staža i troje djece, ukoliko to žele, dodijeli doživotna mjesečna naknada. (Mina)

 

 

 

 

Portal Analitika