Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • TENDER: Traži se partner koji će proizvoditi struju iz smeća sa podgoričke deponije “Livade”

TENDER: Traži se partner koji će proizvoditi struju iz smeća sa podgoričke deponije “Livade”

deponijaok
G
lavni grad će za desetak dana, raspisati javni poziv za izgradnju centrale na deponiji “Livade” koja će eksploatisati  biogas sa deponije i transferisati ga u toplotnu i električnu energiju, kazano je Portalu Analitika iz tog gradskog preduzeća.

TENDER: Traži se partner koji će proizvoditi struju iz smeća sa podgoričke deponije “Livade”
Portal AnalitikaIzvor

Drugim riječima, na periferiji Podgoriće biće instalirana elektrana koja će procesom biometanizacije proizvoditi struju iz smeća.

U toku je izrada tehničke dokumentacije, a Studija izvodljivosti treba da pokaže da li ovakav projekat na bazi privatno-javnog partnerstva, ekonomski isplativ, odnosno da li Podgorica i okolne opštine imaju dovoljno smeća za jedan ovakav projekat. U Glavnom gradu su optimisti da mogu naći partnera, budući da imaju interesovanja za ovu vrstu projekta.

Ukoliko bude realizovan, ovo bi bio prvi projekat ove vrste u Crnoj Gori, čijom će se realizacijom promovisati proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, ali i smanjiti prisustvo metana i ugljendioksida u vazduhu.

Tehnički gledano, biometanizacija je prirodni proces razlaganja organskih materija u smeću od strane mikroorganizama, u odsustvu kiseonika, svjetlosti i u specifičnim uslovima. Tako dobijen bioplin je bogat metanom (oko 60 odsto bioplina je metan, a ostalo je ugljendioksid) i zato može, kao i prirodni gas, da se spaljuje da bi se proizvela energija u uređaju za kogeneraciju koji omogućava kombinovanu proizvodnju struje i toplote u cilju maksimizacije iskorišćenja instalacije.

Najinteresantnija je centrala za biometanizaciju smeća, koja je sposobna da transformiše organsku biorazgradivu materiju u biometan i da taj gas konvertuje u električnu i termoenergiju. Jednostavnije kazano - da preradom smeća Podgoričani dobiju električnu energiju. Za slične projekte, investitori pokazuju interesovanje za opštine Nikšić i Šavnik.

Portal Analitika