Društvo

Usljed moguće pojave korona virusa

Opštine donijele niz mjera, ko ih prekrši slijedi prijava

Crnogorske opštine odgovorno su se ponijele prema preporukama Vlade, usljed moguće pojave korona virusa. Donijete su mjere na lokalnom nivou, koje svi građani moraju poštovati. Takođe, formirani su timovi koji će pratiti primjenu mjera, te evidentirati eventualne nepravilnosti.

Opštine donijele niz mjera, ko ih prekrši slijedi prijava Foto: shutterstock
Dnevne novineIzvor

Niz mjera donio je juče Glavni grad.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vukovićsaopštio je da je Glavni grad preduzeo niz mjera, zbog moguće pojave korona virusa.

“Srećom, u Crnoj Gori još nemamo slučajeve zaraze ovim virusom, što nam daje više prostora nego drugima da se adekvatno pripremimo i da odgovorimo izazovu onako kako treba. Ovu bitku dobijaju struka i nauka, tako da na temelju onoga što su preporuke nadležnih državnih organa i mi u Glavnom gradu smo unazad nekoliko dana sproveli cijeli niz aktivnosti kako bismo neutralisali ono što bi mogli biti negativni efekti”, istakao je Vuković.

Gradonačelnik je pozvao građane Podgorice da pripadnicima komunalnih službi pomognu savjesnim ponašanjem, a da ljudi koji dolaze na Gradsko groblje to rade u što manjoj mjeri, budući da je zdravlje svih nas važnije od običaja.

Dodao je i da će predložiti da se sjednica Skuštine Glavnog grada i sve javne rasprave koje su u toku odlože.

“Vjerujem da ćemo kao što je bio slučaj sa svim prethodnim krizama i izazovima sa kojima se Crna Gora suočila u prethodnih pedeset godina, iz ovog izaći relativno brzo i na način da se ponosimo tako što ćemo pokazati da smo jedno ozbiljno društvo koje počiva na odgovornim pojedincima koji znaju da se prilagode i ovakvim situacijama. Uostalom, kako je to rekao Marko Miljanov koji je bio gradonačelnik Podgorice unazad više od jednog vijeka čojstvo je štiti drugoga od sebe”, istakao je Vuković.

MJERE GLAVNOG GRADA

Vuković je objasnio da se prostorije Glavnog grada se dezinfikuju više puta tokom dana, te da su zaposleni upoznati sa mjerama zaštite i opremljeni zaštitnim maskama, rukavicama i sredstvima za dezinfekciju.

“Dolazak u prostorije Glavnog grada sveli smo na minimum, u prostorijama Grada i šalter salama borave maksimum tri osobe u istom trenutku, na bezbjednoj udaljenosti jedni od drugih”, objasnio je Vuković.

Preporučena je i dostava i preuzimanje obroka iz narodne kuhinje, a smanjenje boravka u prostorijama.

“Zabranjen je vikend izlazak iz JU Kakaricka gora, zabranjene posjete, pojačane mjere dezinfekcije. Obustavljene su sportske i kulturne manifestacije, a najmlađim sugrađanima omogućno da predstave prate na YouTube kanalu. Odložene su posjete azilu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, zatvoreni javni toaleti, isključne česme”, saopštio je gradonačelnik.

POJAČAN RAD INSPEKCIJE

Takođe, održan je sastanak sa gradskim prevoznicima, koji su upoznati sa potrebom za učestalom dezinfekcijom voznog parka.

“Pojačane su mjere higijene na nivou grada. Zatvoreni su TC Pobrežje, Forum, Bazar (osim zelene pijace). Kad je u pitanju zelena na pijaca ograničen je ulazak, jedna osoba na 10 m2. Obavezna mjera za prodavce je da koriste zaštitnu opremu”, dodaje Vuković.

Jedna od mjera je i ograničen ulazak u kapele, a kada su u pitanju šalter sale i naplatni punktovi, primjenjuje se sistem jedna osoba na 10 m2.

“U biblioteci je zatvorena čitaonica. U muzejima je zatvoren galerijski prostor. Narodnim kuhinjama je dozvoljena samo dostava i preuzimanje hrane, a pojačane mjere su zaštite i dezinfekcije. Agencija za stanovanje prekida intervencije u stambenim i poslovnim objektima, izuzev hitnih”, ističe Vuković.

Ograničeno je prisustvo i u sali za vjenčanje.

“Inspekcijske službe pojačano. Operativne službe su na terenu individualni rad ili rad na dozvoljenoj udaljenosti. Posla je oslobođen jednog roditelja djeteta do 11 god, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa simptomima koji izazivaju sumnju na korona virus ili simptomima sličnim gripu”, zaključio je Vuković.

U KOLAŠINU DOVOLJNO ZALIHA

Predsjednik kolašinske opštineMilosav Bulatovićpozvao je građane ovog grada da na odgovoran način primjenjuju preventivne mjere protiv korona virusa koje su donijeli Vlada, Ministarstvo zdravlja, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti i Institut za javno zdravlje.

“To je način da zaštitimo sebe, svoju porodicu, svoj grad i svoju državu od svih teških posljedica koje regionu, ali i kompletnoj međunarodnoj zajednici donosi korona virus”, kazao je Bulatović.

Iz preventivnih razloga, zatvoreni su skoro svi ulazi u zgradu Opštine (Spomendom). Samo tri osobe mogu biti u istom trenutku unutar prostorije opštine.

Starješine organa predložiće radnike koji mogu poslove obavljati od kuće, kao i radnike roditelje djece mlađe od 11 godina koji su u narednih 15 dana po naredbi Vladinih organa, dužni ostati sa svojom djecom, uz plaćeno odsustvo.

Služba zaštite i spasavanja dužna je da održi postignuti operativni nivo, a u slučaju potrebe da ga i poveća kako bi bila spremna da odgovori zakonskim potrebama opštine Kolašin.

“Zabranjuje se komandiru Službe da za vrijeme trajanje naredbe, radnicima daje slobodne dane, neplaćeno odsustvo i godišnje odmore”, rekao je Bulatović.

U Kolašinu, dodaje Bulatović, ima dovoljno zaliha hrane i ljekova.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA NEODGOVORNE

TužiteljkaMaja Šćepanovićje upozorila da je građane Kolašina da svako nepoštovanje naredbi koje je donijela Vlada u borbi protiv korone virusa, ima tretman krivične odgovornosti.

“Apelujem na sugrađane da u sprovođenju ovih mjera budemo jedinstveni i odgovorni i da izbjegnemo situaciju pokretanja krivičnih postupaka. Nepoštovanjem naredbi i mjera, na jednoj strani postajemo krivično odgovorni, a na drugoj strani ugrožavamo zdravlje nas samih, porodice, sugrađana”, ocijenila je Šćepanović.

Ona je upozorila i na dezinformacije koje se plasiraju preko društvenih mreža i pozvala da se prijave takvi slučajevi kako bi se procesuirali.

Na predlog načelnika Odjeljenja bezbjednostiMilije Vukanićadogovoreno je da se formira tim od predstavnika lokalne uprave, Komunalne policije i Odjeljenja bezbjednosti koji će obilaziti trgovine, apoteke i kontrolisati kako se naredbe i preporuke primjenjuju.

NIKŠIĆ: POD NADZOROM 100 OSOBA

Pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom u Nikšiću nalazi se više od 100 osoba, koje su u prethodnih 14 dana boravile ili imale kontakt sa osobama koje su boravile na područjima gdje su zabilježeni slučajevi korona virusa.

Prema preporukama epidemiologa, svi su u kućnoj izolaciji.

“U slučaju da osjete tegobe, što se tiče Doma zdravlja Nikšić, mi smo organizovani da pođemo u kućnu posjetu takvom pacijentu ili da ga dovedemo u izolacionu jedinicu. Postoje pripravni timovi izabranih ljekara i epidemiologa i sanitarnih tehničara. Od pacijenta kojim ima tegobe uzima se bris i takav bris bi se poslao Institutu za javno zdravlje i nakon nekoliko sati imali bi rezultate da li ima virusa ili ne”, kaže epidemiologIvona Drašković.

Što se tiče Doma zdravlja Nikšić, Drašković kaže da su obavljene pripreme u slučaju pojave korona virusa.

“Moramo zaštititi i naše ljekare da i oni budu zaštićeni od mogućnosti izlaganja korona infekciji. Ako bi došlo do nekih masovnijih oboljenja onda bismo imali poseban režim rada i organizacije cjelokupnog Doma zdravlja”, istakla je Drašković.

“ŽUPA” MOGUĆI KARANTIN

Predsjednik Opštine TivatSiniša Kusovaczahvalio je građanima Tivta na odgovornom ponašanju, praćenju i primjeni preduzetih mjera, te poštovanju najvažnije mjere da se društveni kontakti svedu na minimum.

Na vanrednom sastanku Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje su doneseni zaključci koji se odnose na odgovoran i profeesionalan odnos premaa građanima i njihovoj zaštiti, da se obezbijedi puna koordinacija, odnosno umrežavanje svih organa i službi, javnih preduzeća i ustanova, kroz obezbjeđivanje dežurnih telefona 24 sata. Da se obezbijedi nesmetan rad opštinskih organa, a sve u skladu sa preporukom Nacionalnog koordinacionog tijela, na način da svi rukovodioci organa dostavljaju nedjeljni plan dežurstava.

Opština je uputila obavještenje javnim prevoznicima da sve autobuse, taksi vozila i autobusku stanicu dezinfikuju na dnevnom nivou. Opštinski tim će na dnevnom nivou pratiti snabdjevenost apoteka ljekovima kao i trgovačkih objekata osnovnim životnim namirnicama.

U slučaju karantina, kao i snabdijevanja hranom, određena je Sportska dvorana Župa, a u saradnji sa Crvenim krstom popisane su zalihe osnovnih potreba za karantin.

DEŽURSTVA U HERCEG NOVOM

Predsjednik Opštine Herceg Novi donio je Uputstvo o načinu rada organa i službi Opštine Herceg Novi. Preporučuje se građanima Herceg Novog da se o pravima i obavezama i zaštiti svojih interesa koje ostvaruju pred organima opštine nformišu putem e-mail adresa svih organa i službi koje su objavljenje na zvaničnom sajtu.

Starješine organa i službi opštine Herceg Novi su obavezne da odrede radna mjesta za koje je neophodno obezbijediti dežurstvo, kao i zaposlene koji će te poslove obavljati, vodeći pri tom računa o zdravstvenom stanju, godinama starosti, porodičnim prilikama zaposlenih i drugim okolnostima zbog kojih ne bi smjeli biti izloženi povećanom riziku od obolijevanja.

Služba Komunalne policije i inspekcijskog nadzora i Služba zaštite i spasavanja poslove iz svoje nadležnosti obavljaće redovno.

Portal Analitika