ONDA kod nas bi bilo malo zivia, a groblja bi nam odavno bila pretijesna.