Da li je Bemax favorizovan ili ne neka utvrdi sud, kad je već podignuta optužnica.To neće biti teško jer zna se zakon,tendersku proceduru prati obavezno velika količina propisane dokumentacije i to je to.
Međutim želim naglasiti da nije zdravo da svaki investicioni poduhvat gotovo uvijek prati negativna graja dijela medija.Tako je bilo i sa putem Risan- Žabljak koji jeste građen peko deceniju ali od budžetskih reslova i skromnim domaćim snagama.Svako otvaranje dionica je proglašavano predizbornim marketingom i cijelu izgradnju su medijski multipraktik stručnjaci propratili porugom i sumnjama.A put je napredovao i na kraju spojio Pljevlja i more i donio prosperitet Grahovskom i Žabljačkom kraju i jednu trećinu do tada besputne teritorije naše zemlje spojio sa svijetom.Taj put je lijep primjer pregnuća i upornosti.A Bemax nije ni postojao kada je bilo završeno 50% ovoga puta