A što Peroviću ne pišeš malo po srbijanskoj štampi i oglašavaš se malo u državi u kojoj živiš... No je tebi lakše ovako, da iz Novoga Sada ispiraš mozak Crnogorcima svaki drugi dan iz Pobjede.