rent a car budva
Društvo - Vijesti
Agencija: Vazduh u avgustu bio znatno slabijeg kvaliteta
10. septembar 2012.

dimU Crnoj Gori je kvalitet vazduha u avgustu bio pogoršan zbog povećane koncentracije praškastih čestica, dok su ostali parametri bili ispod propisanih vrijednosti, navodi se u Izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine.

„Tokom avgusta su, na svim mjernim mjestima, zabilježene povremeno povećane koncentracije praškastih čestica kao rezultat velikog broja požara u našoj zemlji i okruženju, koji je u kombinaciji sa nepovoljnim meteorološkim prilikama uslovo pogoršanje kvaliteta vazduha neuobičajeno za ovo doba godine“, kaže se u Izvještaju.

Iz Agencije je saopšteno da je, pored povećane koncentracije praškastih materija, jako važan njihov hemijski sastav zbog mogućeg uticaja na ljudsko zdravlje.

Prema njihovim riječima, svi parametri su bili ispod maksimalno dozvoljene koncentracije, a hemijska analiza je potvrdila da građani nijesu bili ugroženi i da je sastav vazduha bio bezbjedan.

U Izvještaju se navodi da su srednje dnevne koncetracije PM10 čestica u Podgorici, deset dana tokom avgusta bile iznad srednje dnevne granične vrijednosti od 50 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

U Podgorici su u avgustu, maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljenmonoskida bile ispod propisane ciljne vrijednosti od 10 µg/m3.

Sadržaj olova u Glavnom gradu, izračunat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka je bio značajno ispod 0.5 µg/m3 (koliko iznosi godišnja granična vrijednost za olovo).

U Baru su, navodi se u Izvještaju, sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida bile značajno ispod propisanih graničnih vrijednost od 350 µg/m3, odnosno 125 µg/m3.

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen-monoksida tokom avgusta su bile ispod propisane ciljne vrijednosti od 10 mg/m3, a srednje dnevne koncentracije PM10 čestica su tokom avgusta tri dana bile iznad srednje dnevne granične vrijednosti od 50 µg/m3.

Srednje dnevne vrijednosti PM 2.5 čestica su tokom avgusta tri dana bile iznad granice tolerancije od 30 µg/m3 propisane na godišnjem nivou, odnosno pet dana iznad ciljne vrijednosti od 25 µg/m3 propisane na godišnjem nivou.

Sadržaj olova u Baru je tokom avgusta bio značajno ispod 0.5 µg/m3.

“Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015. Godine”, navodi se u Izvještaju.

U Pljevljima su srednje dnevne koncentracije PM10 čestica su tokom avgusta 14 dana bile iznad srednje dnevne granične vrijednosti od 50 µg/m3.

Srednje dnevne vrijednosti PM2.5 čestica u tom gradu su osam dana bile iznad granice tolerancije od 30µg/m3 propisane na godišnjem nivou.

“Sadržaj benzo-a-pirena u Pljevljima, izračunat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka PM2,5 čestica u avgustu bio je 0.215 ng/m3, što je ispod ciljne vrijednosti od 1ng/m3 propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015.”, navodi se u Izvještaju.

U Tivtu su srednje dnevne koncentracije PM10čestica tokom avgusta osam dana bile iznad srednje dnevne granične vrijednosti od 50 µg/m3 .

Srednje dnevne vrijednosti PM2.5 čestica tokom avgusta su dva dana bile iznad granice tolerancije od 30µg/m3 propisane na godišnjem nivou, odnosno četiri dana iznad ciljne vrijednosti od 25µg/m3 propisane, na godišnjem nivou.

Iz Agencije su naveli, da se u Nikšiću nije mogao izmjeriti nivo PM10 i PM2.5 zbog kvara na instrumentima, i najavili da će rezultata mjerenja objaviti nakon popravke.

Ukazuje se da u zonama gdje koncentracije zagađujućih materija prelazi bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i organima lokalne uprave na čijoj se teritoriji zona nalazi, donosi plan kvaliteta vazduha.

„Plan treba da sadrži odgovarajuće mjere kojima se period trajanja prekoračenja svodi na najmanju moguću mjeru i mjere koje se odnose na zaštitu posebno osjetljivih grupa stanovništva, posebno djece“, precizira se u Izvještaju.

Navodi se da za prekoračenje graničnih vrijednosti koje se može pripisati prirodnim izvorima, ili su posljedica posipanja puteva pijeskom ili solju, u zimskom periodu ne donosi se Plan. (Mina)

 

 

Komentari (0)
Dodaj komentar
Vaši Kontakt Podaci:
Komentar:
Zaštita
Morate navesti anti-spam kôd koji stoji na slici.
 
Baner

Najčitanije vijesti

Baner

Pretraga

Baner
Baner

Light rain

13°C

Podgorica

Prognoza za tri naredna dana:

Partly cloudy
13°C / 23°C

Sunny
14°C / 26°C

Rain
15°C / 23°C
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Analitika - Informativni Portal © 2014.