rent a car budva
Društvo - Tema
Uništenje Tablje i sječa brijesta
28. jul 2012.

tabljapocetnaLjudi koji su sprovodili velikosrpsku ideju davno su primjetili simboliku Tablje, pa su je - kao isuviše jak identitetski simbol Crnogoraca - jednostavno srušili 1937. godine. To je ona ista logika koja je izdala naredbu da se pośeče istorijski brijest na Cetinju. Pod brijestom je kralj Nikola dijelio pravdu – taj brijest je bio urezan u kolektivnu svijest Crnogoraca.

 

 

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

 

Srpstvo je politička ideologija nastala u 19. vijeku i ima malo razlike između srpstva i velikosrpstva, iako mnogi misle da je srpstvo etnički pojam. “Rečnik srpskog jezika” (Matica Srpska, Novi Sad, 2007), ovako objašnjava riječ srpstvo: a) ono što karakteriše Srbe; srpska nacionalna misao, ideja b) srpski narod, svi Srbi. U Rječniku Vuka Karadžića iz 1818. godine riječ srpstvo ne postoji, nije bila smišljena, nije bilo ni potrebe za njom jer Srbi te 1818. nijesu postojali niđe osim u Srbiji i na teritoriji današnje Vojvodine. (Link za rječnik: http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-0458)

tabljasarajlijaPrema istraživanjima koje sam obavio, riječ srpstvo smislio je Sima Milutinović Sarajlija i “donio” taj pojam na Cetinje. Formalno zbog skupljanja pjesama, a zapravo sa planom da širi novoformiranu ideologiju - srpstvo, Sima Sarajlija je na Cetinje stigao u jesen 1827. godine. Nešto kasnije Petar I Petrović piše ruskom konzulu u Dubrovniku Jeremiji Gagiću: "Ja ne znam bi li se ikakav drugi Serbin soglasio živjeti u Cernoj Gori, kako što je naš ljubazni Milutinović soglasan."

Iz ovoga je jasno da je Sima Milutinović bio prvi i tada jedini Srbin u Crnoj Gori - bar tako tvrdi Petar I. Inače, Milutinović je bio preteča srpskih romantičara, autor djela nacionalno-romantičarske egzaltacije. Sima Sarajlija je bio Njegošev učitelj i on je mladom Njegošu u glavu usadio kosovsku mitomaniju i uopšte - srpsku ideologiju.

Na Cetinju je od 1827. bio sekretar vladike Petra I Petrovića Njegoša i vaspitač njegovog sinovca Rada.

Na poziv kneza Miloša Obrenovića, vratio se 1831. u Srbiju i bio diplomatski agent za veze s Crnom Gorom, istovremeno i sekretar srpskog Ministarstva prosvjete.

Jezik kao osnova političkog projekta: Elita pravoslavaca je u prvoj polovini 19. vijeka odlučila da krene u projekat pravljenja  jedne nacije, pod jednim – srpskim – imenom. Da se ne zavaravamo: Njegoš je bio učesnik tog projekta.

tabljanjegosKrenulo se sa posrbljavanjem Crnogoraca, hercegovačkih i dalmatinskih Morlaka i ostalih pravoslavnih grupa, a pokušalo se i sa posrbljavanjem katolika i muslimana zapadnog Balkana. Ovaj politički projekat je zahtijevao da se unifikuju raznorazne etničke grupe -  te je tako Vuk Karadžić napravio jezik, kao bez premca najvažniju element za izgradnju nove nacije. Konstruisana je i istorija - zasnovana na mitomaniji boja na Kosovu, a ne na onome što se zaista dešavalo u prošlosti.

Ipak, crnogorski narod nikada nije do kraja posrbljen, osjećaj posebnosti je bio jači od kolosalnih napora Beograda, napora koji ne jenjavaju ni danas.

O savremenim stremljenjima imamo zanimljivo svjedočanstvo Amfilohija Radovića, svjedočanstvo koje nam govori o različitosti Crnogoraca i Srba iz Banata - potomaka onih pravih, srednjevjekovnih Srbalja. Srbi su Banat (i druge krajeve južne Ugarske) naselili pošto su napuštili Srbiju (Kosovo) u takozvanim Velikim seobama Srba 1690. i 1739. godine. Mitropolit SPC, Amfilohije Radović bio je svojevremeno vladika u Banatu i onda je odlukom Sinoda SPC poslat u Crnu Goru.

Njegovi protivnici, čini se s pravom, kažu: sa zadatkom da posrbi Crnogorce.

Istorijska anegdota o braći: Kako god, Amfilohije je u intervjuu za „Politiku ekspres” (4. februar 1991), ispričao jednu banatsku poslovicu: „Ovih dana idem preko Banata, posmatram zemlju banatsku, ravnu, pa vidim i osjećam, ušla je u mene. Kad je tako ušla u mene za šest godina, koliko li je tek ona mila i draga Banaćanima koji su tu rođeni. I treba da im bude mila, jer blagoslovna je zemlja banatska. Ali, s druge strane kad gledam banatske paore, vidim kako im već u šezdesetoj zemlja probija kroz lice i oči. Stalno su u njoj, vezani su za nju, i ona ih ispija. Ta veza ponekad može biti i negativna. Ona je stvorila poslovicu, koju sam ovdje čuo i zbog koje sam se zgrozio. Kažu: ‘Da je dobro imati brata i Bog bi ga imao!’ A zašto? Sve zbog zemlje, zbog diobe! Eto, to su moji Banaćani...”

tabljaanfiAmfilohije je prikazao mentalitet jednog Srbina iz Banata – mentalitet naroda koji je u Velikoj seobi Srbalja prije nekoliko stotina godina izbjegao iz Srbije. To je mentalitet i identitet ljudi čiji su se preci u posljednjih hiljadu ili više godina isključivo bavili poljoprivredom (ratarstvom).

Nije bez razloga čuđenje, pa i zgražanje Amfilohije na osobenosti stanovnika Banata: Radović je porijeklom Crnogorac iz crnogorskog plemena Morača, a plemena i plemenska organizacija ne postoje kod Srba, nikada nije ni postojala. Crna Gora je dugo bila društvo bez jake državne uprave, država Crnogoraca vjekovima nije imala organe izvršne vlasti, plaćene sudove, policiju i slično. U takvim okolnostima, plemena su postala države u državi, svako pleme se trudilo da što više ojača, proširi se, zauzme što bolje pašnjake, izvore, plodne doline. U cilju zadobijanja prirodnih resursa vođeni su mnogobrojni ratovi između plemena, a znamo da su neprekidno vođene i borbe protiv Turaka. Zato je svaki Crnogorac bio srećniji što je više braće imao, svako pleme je bilo više srećno što je više muškaraca imalo (vojno sposobnih lica). Za razliku od pravog Srbina – banatskog Srbina - čiji je mentalitet sam Amfilohije djelimično predstavio, svaki Crnogorac je želio da ima što više braće, jer je tako bio sigurniji da će preživjeti u crnogorskoj tradiciji vječitog ratovanja.

Znači, srpska anegdota, koju nam je Amfilohije pokazao, nespojiva je sa Crnogorcima. To je jednostavno mentalitet drugog naroda, a vladika Amfilohije se nije zapitao zašto ga je ta banatska poslovica tako zgrozila? Zašto on misli da je crnogorski mentalitet ispravniji od srpskog, zašto se zgražava nad izvornim srpskim poslovicama?

Zaboravljena priča o Tablji: Sad da vidimo još jedan primjer potpuno suprotnih tradicija Srba i Crnogoraca.

tabljacelekulaNa četiri kilometra od Niša nalazi se svima poznata Ćele-kula. Niški Huršid-paša poslije bitke na Čegru 1809. naredio je da se kože sa glava poginulih hrišćana oderu, napune slamom i pošalju u Carigrad. Zatim je, kako bi zaplašio hrišćane, naredio da se u znak opomene na istočnoj strani Niša sazida kula od kamena i da se u njene zidove uzidaju preostale lobanje poginulih vojnika, tako da sredina kule bude jednostavna, od kamena i kreča, a glave hrišćanskih vojnika da se okrenu u polje i uzidaju spolja. Online „Večernje Novosti” su 14. jula 2010. objavile: „Ćele-kula je ozbiljan kandidat za Uneskovu listu svetske baštine, saznaju ‘Novosti’."

Lijepo je i pozitivno što Srbi čuvaju ovako značajna obilježja svoje istorije. No, mnogi njihovi sunarodnici  s velikim žarom su - uništavali obilježja crnogorske istorije.

Tablja, kula iznad Cetinjskog manastira, podignuta je u vrijeme Petra II Petrović Njegoša 1837. godine, sa ciljem da posluži posljednjoj liniji obrane. No, zdanje Tablje nije nikada do kraja ozidano.

Krvavi dokaz stvarne nezavinosti Cetinja: Crnogorci su na Tablju kačili pośečene turske glave čiji je broj tokom vremena silno porastao.

Jezivi prizor Tablje, koja je dominirala Cetinjem „okićena” brojnim turskim lobanjama, sablažnjavao je inostrane pośetioce, koji su o tom ostavljali zapise. Njegoš je rado kitio Tablju turskim glavama i to svakako njemu kao hrišćanskom episkopu nije priličilo, ali je to bio politički motivisan gest; neka vsrta odmazde Turcima za ono što su oni njima radili. Naime, mnogo prije izgradnje Tablje, Turci su počeli da kite svoje gradove crnogorskim glavama.

No, pominjanje Tablje je interesantno i za tumačenje državnih odnosa. Te 1837. godine, kad su na Tablju počele da se stavljaju turske glave, postoje  svjedočanstva o potpuno ropskom položaju hrišćana u južnoj Srbiji, Bosni, Bugarskoj, Makedoniji i drugim krajevima Balkana. Drugim riječima: osrtvarenje Tablje, ma koliko bio surov potez, još jedan je od dokaza stvarne nezavoisnosti Crne Gore od vlasti Otomanske imperije. Može li neko da zamisli da u Bosni, na Kosovu i u drugim krajevima Balkana - đe su Turci vladali - hrišćanima padne na pamet da naprave kulu na kojoj će isticati glave svojih gospodara?

tabljatabljaRazličiti putevi: Tablja i Ćele kula pokazuju potpuno suprotne tradicije Crnogoraca i Srba, a znamo da po svim definicijama jedan narod koji veže krvno porijeklo, mora imati jednu istoriju. Tablja je kulminacija vjekovne crnogorske borbe za slobodu, simbol prkosa, borbenosti, drskosti jednog naroda koji se potpuno sam vjekovima borio protiv 1000 puta veće imperije.

Tablja nije nastala kao plod mašte nekog pojedinca ili umjetnika, nego je rođena iz kolektivnog borbenog duha Crnogoraca - ljudi kojima su jatagan, nož i puška stoljećima bili jedini alat.

Na drugoj strani, Ćele-kula je simbol turske dominacije, ona je podignuta da bi  podśećala raju na 400-godišnje ropstvo. Ovih dana – za Vidovdan - svjedoci smo da srpski: svještenici, ideolozi i nacionalisti horski govore: "Svečano smo proslavili godišnjicu kosovske bitke"! To je još jedan dokaz što se događa kad ideologija pomrači moć rezonovanja: svečano proslavljaju dan bitke koja ih je odvela u - vjekovno ropstvo?!

Smišljeno rušenje crnogorskih simbola: Ljudi koji su sprovodili velikosrpsku ideju davno su primjetili simboliku Tablje, pa su je - kao isuviše jak identitetski simbol Crnogoraca - jednostavno srušili 1937. godine.

tabljabrijsetTo je ona ista logika koja je izdala naredbu da se pośeče istorijski brijest na Cetinju. Pod brijestom je kralj Nikola dijelio pravdu – taj brijest je bio urezan u kolektivnu svijest Crnogoraca.

Pošto je Tablja namjenski uklonjena, baš kao što je svojevremeno uklonjen brijest ispred Dvora na Cetinju, kvazi-istoričari lakše mogu da tvrde da Crna Gora nije bila slobodna prije Berlinskog kongresa 1878. godine.

Na Cetinju je nedavno posađen novi brijest; bio je to pokušaj da se – toliko godina kasnije – obnovi ideja i simbolika crnogorske pravde pod brijestom. Ali, na Tablju, surovi crnogorski simbol koji se rodio u surovim crnogorskim vjekovima, svi su zaboravili, niko je se više ne sjeća. Ostala je sačuvana samo na slikama.Ljudi koji su sprovodili velikosrpsku ideju davno su primjetili simboliku Tablje, pa su je - kao isuviše jak identitetski simbol Crnogoraca - jednostavno srušili 1937. godine. To je ona ista logika koja je izdala naredbu da se pośeče istorijski brijest na Cetinju. Pod brijestom je kralj Nikola dijelio pravdu – taj brijest je bio urezan u kolektivnu svijest Crnogoraca.

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Srpstvo je politička ideologija nastala u 19. vijeku i ima malo razlike između srpstva i velikosrpstva, iako mnogi misle da je srpstvo etnički pojam. “Rečnik srpskog jezika” (Matica Srpska, Novi Sad, 2007), ovako objašnjava riječ srpstvo: a) ono što karakteriše Srbe; srpska nacionalna misao, ideja b) srpski narod, svi Srbi. U Rječniku Vuka Karadžića iz 1818. godine riječ srpstvo ne postoji, nije bila smišljena, nije bilo ni potrebe za njom jer Srbi te 1818. nijesu postojali niđe osim u Srbiji i na teritoriji današnje Vojvodine. (Link za rječnik: http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-0458)

Prema istraživanjima koje sam obavio, riječ srpstvo smislio je Sima Milutinović Sarajlija i “donio” taj pojam na Cetinje. Formalno zbog skupljanja pjesama, a zapravo sa planom da širi novoformiranu ideologiju - srpstvo, Sima Sarajlija je na Cetinje stigao u jesen 1827. godine. Nešto kasnije Petar I Petrović piše ruskom konzulu u Dubrovniku Jeremiji Gagiću: "Ja ne znam bi li se ikakav drugi Serbin soglasio živjeti u Cernoj Gori, kako što je naš ljubazni Milutinović soglasan." (http://www.njegos.org/past/sarajlija.htm).

Iz ovoga je jasno da je Sima Milutinović bio prvi i tada jedini Srbin u Crnoj Gori - bar tako tvrdi Petar I. Inače, Milutinović je bio preteča srpskih romantičara, autor djela nacionalno-romantičarske egzaltacije. Sima Sarajlija je bio Njegošev učitelj i on je mladom Njegošu u glavu usadio kosovsku mitomaniju i uopšte - srpsku ideologiju.

Na Cetinju je od 1827. bio sekretar vladike Petra I Petrovića Njegoša i vaspitač njegovog sinovca Rada. Na poziv kneza Miloša Obrenovića, vratio se 1831. u Srbiju i bio diplomatski agent za veze s Crnom Gorom, istovremeno i sekretar srpskog Ministarstva prosvjete.

Jezik kao osnova političkog projekta: Elita pravoslavaca je u prvoj polovini 19. vijeka odlučila da krene u projekat pravljenja jedne nacije, pod jednim – srpskim – imenom. Da se ne zavaravamo: Njegoš je bio učesnik tog projekta.

Krenulo se sa posrbljavanjem Crnogoraca, hercegovačkih i dalmatinskih Morlaka i ostalih pravoslavnih grupa, a pokušalo se i sa posrbljavanjem katolika i muslimana zapadnog Balkana. Ovaj politički projekat je zahtijevao da se unifikuju raznorazne etničke grupe - te je tako Vuk Karadžić napravio jezik, kao bez premca najvažniju element za izgradnju nove nacije. Konstruisana je i istorija - zasnovana na mitomaniji boja na Kosovu, a ne na onome što se zaista dešavalo u prošlosti.

Ipak, crnogorski narod nikada nije do kraja posrbljen, osjećaj posebnosti je bio jači od kolosalnih napora Beograda, napora koji ne jenjavaju ni danas.

O savremenim stremljenjima imamo zanimljivo svjedočanstvo Amfilohija Radovića, svjedočanstvo koje nam govori o različitosti Crnogoraca i Srba iz Banata - potomaka onih pravih, srednjevjekovnih Srbalja. Srbi su Banat (i druge krajeve južne Ugarske) naselili pošto su napuštili Srbiju (Kosovo) u takozvanim Velikim seobama Srba 1690. i 1739. godine. Mitropolit SPC, Amfilohije Radović bio je svojevremeno vladika u Banatu i onda je odlukom Sinoda SPC poslat u Crnu Goru. Njegovi protivnici, čini se s pravom, kažu: sa zadatkom da posrbi Crnogorce.

Istorijska anegdota o braći: Kako god, Amfilohije je u intervjuu za „Politiku ekspres” (4. februar 1991), ispričao jednu banatsku poslovicu: „Ovih dana idem preko Banata, posmatram zemlju banatsku, ravnu, pa vidim i osjećam, ušla je u mene. Kad je tako ušla u mene za šest godina, koliko li je tek ona mila i draga Banaćanima koji su tu rođeni. I treba da im bude mila, jer blagoslovna je zemlja banatska. Ali, s druge strane kad gledam banatske paore, vidim kako im već u šezdesetoj zemlja probija kroz lice i oči. Stalno su u njoj, vezani su za nju, i ona ih ispija. Ta veza ponekad može biti i negativna. Ona je stvorila poslovicu, koju sam ovdje čuo i zbog koje sam se zgrozio. Kažu: ‘Da je dobro imati brata i Bog bi ga imao!’ A zašto? Sve zbog zemlje, zbog diobe! Eto, to su moji Banaćani...”

Amfilohije je prikazao mentalitet jednog Srbina iz Banata – mentalitet naroda koji je u Velikoj seobi Srbalja prije nekoliko stotina godina izbjegao iz Srbije. To je mentalitet i identitet ljudi čiji su se preci u posljednjih hiljadu ili više godina isključivo bavili poljoprivredom (ratarstvom).

Nije bez razloga čuđenje, pa i zgražanje Amfilohije na osobenosti stanovnika Banata: Radović je porijeklom Crnogorac iz crnogorskog plemena Morača, a plemena i plemenska organizacija ne postoje kod Srba, nikada nije ni postojala. Crna Gora je dugo bila društvo bez jake državne uprave, država Crnogoraca vjekovima nije imala organe izvršne vlasti, plaćene sudove, policiju i slično. U takvim okolnostima, plemena su postala države u državi, svako pleme se trudilo da što više ojača, proširi se, zauzme što bolje pašnjake, izvore, plodne doline. U cilju zadobijanja prirodnih resursa vođeni su mnogobrojni ratovi između plemena, a znamo da su neprekidno vođene i borbe protiv Turaka. Zato je svaki Crnogorac bio srećniji što je više braće imao, svako pleme je bilo više srećno što je više muškaraca imalo (vojno sposobnih lica). Za razliku od pravog Srbina – banatskog Srbina - čiji je mentalitet sam Amfilohije djelimično predstavio, svaki Crnogorac je želio da ima što više braće, jer je tako bio sigurniji da će preživjeti u crnogorskoj tradiciji vječitog ratovanja.

Znači, srpska anegdota, koju nam je Amfilohije pokazao, nespojiva je sa Crnogorcima. To je jednostavno mentalitet drugog naroda, a vladika Amfilohije se nije zapitao zašto ga je ta banatska poslovica tako zgrozila? Zašto on misli da je crnogorski mentalitet ispravniji od srpskog, zašto se zgražava nad izvornim srpskim poslovicama?

Zaboravljena priča o Tablji: Sad da vidimo još jedan primjer potpuno suprotnih tradicija Srba i Crnogoraca.

Na četiri kilometra od Niša nalazi se svima poznata Ćele-kula. Niški Huršid-paša poslije bitke na Čegru 1809. naredio je da se kože sa glava poginulih hrišćana oderu, napune slamom i pošalju u Carigrad. Zatim je, kako bi zaplašio hrišćane, naredio da se u znak opomene na istočnoj strani Niša sazida kula od kamena i da se u njene zidove uzidaju preostale lobanje poginulih vojnika, tako da sredina kule bude jednostavna, od kamena i kreča, a glave hrišćanskih vojnika da se okrenu u polje i uzidaju spolja. Online „Večernje Novosti” su 14. jula 2010. objavile: „Ćele-kula je ozbiljan kandidat za Uneskovu listu svetske baštine, saznaju ‘Novosti’."

Lijepo je i pozitivno što Srbi čuvaju ovako značajna obilježja svoje istorije. No, mnogi njihovi sunarodnici s velikim žarom su - uništavali obilježja crnogorske istorije.

Tablja, kula iznad Cetinjskog manastira, podignuta je u vrijeme Petra II Petrović Njegoša 1837. godine, sa ciljem da posluži posljednjoj liniji obrane. No, zdanje Tablje nije nikada do kraja ozidano.

Krvavi dokaz stvarne nezavinosti Cetinja: Crnogorci su na Tablju kačili pośečene turske glave čiji je broj tokom vremena silno porastao.

Jezivi prizor Tablje, koja je dominirala Cetinjem „okićena” brojnim turskim lobanjama, sablažnjavao je inostrane pośetioce, koji su o tom ostavljali zapise. Njegoš je rado kitio Tablju turskim glavama i to svakako njemu kao hrišćanskom episkopu nije priličilo, ali je to bio politički motivisan gest; neka vsrta odmazde Turcima za ono što su oni njima radili. Naime, mnogo prije izgradnje Tablje, Turci su počeli da kite svoje gradove crnogorskim glavama.

No, pominjanje Tablje je interesantno i za tumačenje državnih odnosa. Te 1837. godine, kad su na Tablju počele da se stavljaju turske glave, postoje svjedočanstva o potpuno ropskom položaju hrišćana u južnoj Srbiji, Bosni, Bugarskoj, Makedoniji i drugim krajevima Balkana. Drugim riječima: osrtvarenje Tablje, ma koliko bio surov potez, još jedan je od dokaza stvarne nezavoisnosti Crne Gore od vlasti Otomanske imperije. Može li neko da zamisli da u Bosni, na Kosovu i u drugim krajevima Balkana - đe su Turci vladali - hrišćanima padne na pamet da naprave kulu na kojoj će isticati glave svojih gospodara?

Različiti putevi: Tablja i Ćele kula pokazuju potpuno suprotne tradicije Crnogoraca i Srba, a znamo da po svim definicijama jedan narod koji veže krvno porijeklo, mora imati jednu istoriju. Tablja je kulminacija vjekovne crnogorske borbe za slobodu, simbol prkosa, borbenosti, drskosti jednog naroda koji se potpuno sam vjekovima borio protiv 1000 puta veće imperije. Tablja nije nastala kao plod mašte nekog pojedinca ili umjetnika, nego je rođena iz kolektivnog borbenog duha Crnogoraca - ljudi kojima su jatagan, nož i puška stoljećima bili jedini alat.

Na drugoj strani, Ćele-kula je simbol turske dominacije, ona je podignuta da bi podśećala raju na 400-godišnje ropstvo. Ovih dana – za Vidovdan - svjedoci smo da srpski: svještenici, ideolozi i nacionalisti horski govore: "Svečano smo proslavili godišnjicu kosovske bitke"! To je još jedan dokaz što se događa kad ideologija pomrači moć rezonovanja: svečano proslavljaju dan bitke koja ih je odvela u - vjekovno ropstvo?!

Smišljeno rušenje crnogorskih simbola: Ljudi koji su sprovodili velikosrpsku ideju davno su primjetili simboliku Tablje, pa su je - kao isuviše jak identitetski simbol Crnogoraca - jednostavno srušili 1937. godine.

To je ona ista logika koja je izdala naredbu da se pośeče istorijski brijest na Cetinju. Pod brijestom je kralj Nikola dijelio pravdu – taj brijest je bio urezan u kolektivnu svijest Crnogoraca.

Pošto je Tablja namjenski uklonjena, baš kao što je svojevremeno uklonjen brijest ispred Dvora na Cetinju, kvazi-istoričari lakše mogu da tvrde da Crna Gora nije bila slobodna prije Berlinskog kongresa 1878. godine.

Na Cetinju je nedavno posađen novi brijest; bio je to pokušaj da se – toliko godina kasnije – obnovi ideja i simbolika crnogorske pravde pod brijestom. Ali, na Tablju, surovi crnogorski simbol koji se rodio u surovim crnogorskim vjekovima, svi su zaboravili, niko je se više ne sjeća. Ostala je sačuvana samo na slikama.
Komentari (124)
 • Вучићевић
  Ово је горе од Слобиних памфлета! Насилно раздвајање СРПСКОГ народа је толико очигледно код вас да постаје смешно! Херцеговачки Морлаци и зачуђавање над различитим схватањима равничарских ратара и планинских горштака су врхунци ове приче! С обзиром да су припадници засебног црногорског народа живели слободно, претпостављам да Бокељи, Приморци, Никшићани и многи други не припадају том вашем народу а? Истичете разлике Банаћана и Цетињана, а уопште не примећујете разлике између Примораца и Црногораца, који много ближе живе! Српски Етнички Корпус велику територију и постоје огромне разлике између етничких група, али најглавније етничке карактеристике су нам исте, и то никада нећете поништити! Интересантно је то што Василије смишља Српско царство много пре Вуковог рођења! Када ћете се опоравити од комунистичке болести моји Ловћенци?
 • ja sam vucicevicu
  najsimpaticniji su mi ljudi koji druge zovu da se prizovu pameti jer boze moj oni znaju svu istinu ovoga svijeta. oni znaju da su srbi narod najstariji i nebeski. jos od amebe jedna ameba, srpska ameba se odvojila i eto srba. srbi su narod najcistiji jer promislite to nije moglo da promijeni ni silovanje okupatorskih vojnika ni pravo prve bracne noci ni nista drugo jer srpkinje jednostavno nisu ostajale trudne sa nizim rasama. za 500 godina jednom je marko imao svadju sa janicarima oko neke staze i to je sve sto su uradili za svoju slobodu. da se tursko carstvo nije urusilo samo od sebe i danas bi bili u beogradu. zamislite ovu cinjenicu, koju ni oni ne negiraju, da je svaka srpkinja prvu bracnu noc morala da provede kod age naravno ako je lijepa a onda bi jednostavno dosli uzeli im dijete i evo ga turski vojnik. ima li ista normalnije nego da takav narod pocne da unistava slobodarske tekovine drugih naroda
 • Buhaha
  Koji ''Srpski Etnički Korpus'' druže ? Znaš li za istraživanja haplo grupa koja govore o genetekom nasljeđu na ovim prostorima ? Priča o etničkom srpskom prostoru je za budale, zato morate imati ogroman procenat budala i stalno pothranjivane demagogije u narodu da bi ste ''održavali srpstvo''. To, sa druge strane, ima visoku cijenu :)

  I Srbi nijesu slobodarski narod, da se razumijemo. To je živjelo relativno spokojno pod Turcima 500 godina. Odatle i dobar dio današnjih frustracija.
 • Anonimus
  Razlike izmedju primoraca i Crnogoraca ne postoje, potpuno isti narod sa istim obicajima i tradicijama, bar su tako pisali Vuk Karadzic i svi drugi.
  A to je lako shvatljivo ako znamo da je cijelo primorje naseljeno iz Crne Gore (i Hercegovine)
 • Ano Nymous
  Koji "srbski narod"? Najveći dio onoga što bi se moglo nazvat srbskijem narodom izselio se u Austrougarsku, islamizira se i izselio u Tursku, a vrlo malo ih je ostalo u Srbiju, osobito hrišćana. Danas tamo žive Crnogorci, Bošnjaci i.v., Vlaji, Vlasi, Cincari, Bugari, Makedonci, Mađari, Albanci etc. uz ponešto originalnijeh Srba. Upravo su doseljenici iz Crne Gore pokrenuli borbu za oslobođenje od Turaka i upravo su oni bačili oko na srbsko nasljeđe, jer pravijeh nasljednika ne bješe niđe. Da bi svojijem apetitima dali legitimitet sebe su proglasili Srbima, ali to bi bila zaludna rabota ako im i porijeklo ne bi bilo srbsko. To se poklopilo s ambicijama bečkoga dvora (nije nemoguće da je upravo Beč inicira "srbske" ustanke) i onda su svi složno krenuli u posrbljavanje cijeloga zapadnoga Balkana. Do tada, zapadno od Drine i Lima nije bilo srbskoga uveta.
 • Ano Nymous
  Razlika između stanovnika Crne Gore toga vremena i okolnijeh plemena jest i tome što su jedni bili slobodni, a drugi formalno turski podanici. No, i ovi "drugi" priznavali su Cetinje za svoj stožer i Petroviće za svoje duhovne vođe i vladare i kad je gođ moglo i uztrebalo, zajedno su išli na Turke. Logično, kad je to bio jedan narod. Primorci su također željeli da im crnogorski vladika bude duhovni poglavar, ali to nije dopuštala Austrija bojeći se da bi on moga podbunjivat Primorce protivu austrijske vlasti.
  Etnički, svaka sličnost današnjijeh Srba s Crnogorcima potiječe od tamošnjijeh potomaka crnogorskijeh izseljenika. No, najveći dio je degenerisa i nema više skoro ništa zajedničko s nama. Podpuno drugi svijet, druge vrijednosti, drugi folklor, drugi jezik.
 • Miroslav Ćosović
  Ovo mi se sviđa:

  "Etnički, svaka sličnost današnjijeh Srba s Crnogorcima potiječe od tamošnjijeh potomaka crnogorskijeh izseljenika."1
 • Miśut
  A, što misliš, ako je tačan podatak o tri miliona Srba crnogorskoga korijena, kolik je njin uticaj na srbsku kulturu, osobito jezik? Ne znam da li je koji od ionako zaludnijeh lingvista proučava kolik dio srbskoga vokabulara potiječe iz Crne Gore, ali sam siguran da bi Srbi onda razumjeli što im se naš jezik čini tako sličan njinome.
 • M. Ć.
  Uticaj crnogorske komponente u srpskoj političkoj naciji, po svakom osnovu je ogroman.
 • Điđa
  Nedavno su naučnici pronašli fosil pračovjeka za koji se smatra da je prelaz između Hominida i Homosapijensa. U ruci je držao medaljon sa četiri S.
  Tako, u pamet se Crnogorci !!!
 • Karsters
  Nemojte Srbima govorit' da su politički projekat ... oni misle da su etnički čista (i nebeska) ''pojava'' :)

  Još jedna knjiga je izašla nedavno, u ovoj se govori da su i Inke porijeklom Srbi, da je Maču Pikču podigao Sveti Sava, a pećine u Andima čuvaju prve slike četiri ocila :))))
 • Anonimus
  Pogrijesio si druze, Inke su porijeklom montenegrini ! Milov daleki predak je dugo radio u juznoj americi ( bavio se trgovinom bananama ), a Macu Pikcu su podigli njemu u cast !
 • Ano Nymous
  Velikodušno od vas. Samo kad priznajete da smo dva različita naroda.
 • Rankovic
  Патријарх је прије овог објавио својој пастви да ће се тога дана владичити млади црногорски господар, па зато су се стекла била у Сечују многа српска властела [..] Ово није био збор обичног владичења, те да су се стекли били људи из љубопитства, већ је то био збор најодабранији Срба, који имаду осећање за свој народ и за његову будућност, да учествују из топле љубави и усрдности при владичењу младог црногорског господара, да виде српску узданицу, да виде оног, који ће да оживи српски дух, српску слогу и узоритост, да створи српску државу; да се нагледају твораца нове српске врлине.

  Arsenije III Carnojevic prilikom hirotonisanja Danila I ( osnivaca dinastije Petrovica ) u Ugarskoj 1700. god
 • danilo stojanovic
  @ Rankovic - Steta sto je "'Serbija proper" 1700 godine spavala teskim snom pod Turcima. Pa sigurno da je srpska vlastela i crkva gledala u Vladiku Danila kao pokretaca oslobodjenja od Turaka. Jer, osim Crnogoraca, nikog drugog nije bilo kome je bastalo da ustane protiv Turaka.
  Zar vam ne upada u oci da on kaze "crnogorski gospodar" (ne srpski) i ocito ga razlikuje od "'srpske vlastele"? On je "'srpska uzdanica" za oslobodjenje svih Srba (srpskog miletea/raje) od Turaka i za obnavljanje srpske drzavnosti. I to je ono tragicno u nasoj istoriji. Umjesto da je "'srpstvo" vjecno zahvalno Crnogorcima sto su vjekovima bili "'uzdanice srpstva" - "srpstvo" se brutalno obracunavalo sa "crnogorstvom". Zasto? Ako je 1700 crnogorski gospodar -v. Danilo bio "uzdanica srpstva" zasto je 1900 godine crnogorski gospodar (Nikola I) "izdajica srpstva", tiranin kojega treba likvidirati (bombama)?
 • Rankovic
  Mi smo Srbi predominirajuci zivalj na Balkanskom poluostrvu i ostacemo, ako ne ne razdvoji nesloga, koja ni je vazda kobnija bila no snage neprijatelja ! 

  Pismo knjaza Nikole kralju Aleksandru Obrenovicu 1902 god.
 • Hehe
  Njemu ni Srbi nijesu povjerovali da je Srbin, dok su ga proćerali :))
  Evo ti jedna starija, od Petra I :
  ''Serbo-slovenski narod je slobodan da se kreće po Crnoj Gori ...''
 • Rankovic
  Ne razumijem ovaj komentar ! Naravno da je vecinski narod slobodan da se krece u svojoj drzavi, kao i svi manjinski, mada tada manjina maltene nije bilo. Bilo je Srba Pravoslavne, muhamedanske i katolicke vjere, i nesto malo arbanasa !!!
 • Anonimus  - Oni i mi
  Ne samo narodnosno ili etnicki vec i karakterno apsolutno drugaciji. Napregni se Rankovicu i zamisli se: 400 i kusur godina sto Srbi sto Srpkinje stjenjahu pod Turcima. Poslije 400 i kusur godina rijesise da dignu ustanak - jer se vise nije moglo?! Ali ko da ih povede u boj i oslobodi???
  Nadjose Vodju u plemenu Ilirskom (kasnije Albanskom) Kastati. Ne mogahu nikoga naci u srpskom rodu vec nadjose Albanca da ih vodi. Ta se vojna zavrsi porazno po Srbe. (Malo kasnije od tog albanskog momcica se zametnu srpska dinastija - Karadjordjevici!)
  U srpskoj istoriografiji taj se ustanak zove Prvi Srpski Ustanak. Ime su mu oni sami dali. 1804 godine!!!
  A ovamo na ove bande svo vrijeme fatanje za grlo. Pa ko sto ponese.
  Naravno. poslije tolikih godina sve se izmjesalo. Nit smo bolji, nit smo gori od njih! Ili bilo kojih drugih. Ali smo svoji, Rankovicu.
 • Rankovic  - Maliciozne izmisljotine
  Da nazalost, najveci dio srpskog naroda zivio je pod turcima dugo vremena , ali srbi iz crne gore nijesu, pa upravo zbog toga i Njegos pise : " sto se ne sce u lance vezati, to se zbjeza u ove planine. Da ginemo i krv prolivamo i junacki ( kosovski ) amanet cuvamo, divno ime i svetu slobodu " ! Karadjordje Petrovic je rodom iz Vasojevica, njegov otac se zbog krvne osvete preselio na Topolu..... Maliciozne izmisljotine raznih kvaziistoricara uposlenih na politicko-mafijaskim projektima , mogu samo da prodju kod nepismenih poklonika ove nazovi vlasti !!! A da smo svoji, jesmo definitivno, i to svi zajedno !
 • Anonimus  - Pavlović nema istoriju, ima lažibajke
  Karađorđe Petrović je porijeklom Malisor, Kliment.
  Sve što pišeš Pavloviću su obične bajke i to dobro znaš, ali nemaš za što da se uhvatiš bez za bajke, istoriju nemaš.

  Drži se poslovice sa kojom tvoji preci nisu imali nikakve veze "Da je dobro brata imati i bog bi ga imao"
  To je tvoj novi identitet.
 • Rankovic  - Al je djavo, ali su madjije ?
  Znam da istina boli, ali ona je neumoljiva ! Nevjerovatno je kolika kolicina mrznje stoji iza ovog sramnog pokusaja podmetanja i falsifikovanja. Iza toga se ocigledno naziru teski kompleksi inferiornosti, pokusaj bjekstva od stvarnosti ! Nema potrebe da se toliko patis, nema veze sto si genetski porijeklom, zivimo u slobodnom svijetu i mozes da izaberes da budes sto god hoces. Samo te molim, nemoj drugima da uskracujes to isto pravo, a pogotovo nemoj da falsifikujes biografije mrtvih, koji su to svoje pravo davno iskoristili, i decidno se izjasnili ko su, i sta su !!!
 • Miśut
  Koja istina? Ako si mislio na Karađorđa, bolje za vas da je bio Arbanas. Ovako, čekali ste da u Srbiju dosele Crnogorci, pa da oni dižu bunu protivu Turaka. Zapravo, to je i najsmješnija strana vaše tužne priče - Srbiju su stvorili Crnogorci! A, onda njini potomci kidisali da im zatru korijene kako bi im se novo korijenje bolje primilo! Fakat ste se tamo dobro snašli, ka što se svuđe Crnogorci dobro snalaze, ali nemojte smetat s uma da su u Crnu Goru vazda bolji ostajali i da im nigda nijeste bili ni do koljena. Vaš kompleks nedokazanijeh Crnogoraca naćera ve je da cijeloga života pokušavate zatrijet Crnu Goru, uzrok vašijeh trauma i śedoka vaše inferiornosti.
  Pravo izjašnjavanja "ko je i što je" pripada pojedincu i niko se ne može izjašnjavat u ime cijela naroda. Ali, objektivna povijestna nauka svakoga smjesti đe pripada. Ona ne brka "babe i žabe".
 • Anonimus  - Hvala Anonimni; Molim za paznju, Rankovicu!
  Prihvacam gresku i tacno je - Karadjordjev djed je Kliment.
  Hvala na ispravci.

  I samo na tren preporucujem Rankovicu da procita misli Marka Miljanova iz njegovih sabranih dijela a ticu se mijesanja i medjusobnom srodstvu albanskih i crnogorskih plemena i ocuvana zive tradicije jos u vrijeme vojvode Marka Miljanova koji je o tome pisao: "pleme Berisko se s Kucima blizika drze … Druga plemena arbanacka blizu Skadra, Kastrati i Sabljani, i oni su neka blizika sa Kucima … Naode se po krvi blizika: pleme Ocko u Arbaniju, plemena Cevsko i Pipersko u Crnu Goru i Brda. Klimenti u Arbaniju i Ceklinjani u Crnu Goru na ‘ode se blizika, ali s manje izjasnjenja, no Oti s Cevjanima i Piperima, jer se o ovijema jasnije zna”.
  Valja znati, ne skodi.
 • Anonimus  - Evo argumenata na stolu!
  Bez krivotvorenja i falsifikata, molim.
  Citirali ste Njegosa i krivokletnicki u zagradi dodali ono STO BISTE VI VOLJELI DA JE NJEGOS MISLIO! Ovo je humorno i o njemu drugi put.
  Zamislite se nad svojim argumentima...
  Za ovu drugu tvrdnju Vam preporucujem da odete DIREKTNO na site Dinastije Karadjordjevica i tamo pronadjete (u tekstu koji se bavi istorijatom Dinastije) noticu dje Karadjordjevici LICNO OBJASNJAVAJU zasto su promijenili slavu i KATOLICKOG sveca zamijenili PRAVOSLAVNIM! Nikada nije kasno za nauciti ponesto.
  Paukova mreza koju je Garasanin ispleo (a u cemu mu i dan danas zdusno pomazu CG potudjenici) je postala smrtonosna klopka za sav Velikosrpski/ Svetosavski projekat.
  Nek je vjecna Crna Gora!
 • Anonimus
  Pokazalo se tacno. Aleksandar je iscera djeda iz kuce i drzave, ukinuo mu drzavu i prisvojio kucu. Kralj Nikola je umro sa grudom zemlje Crne Gore u rukama na grudima.
 • Вучићевић
  Наравно да је ЦРНОГОРСКИ господар, кад је владао само околином Ловћена, коју је Урош назвао Црна Гора! Морао би много већим бројем Срба да влада да би га неко називао СРПСКИМ господаром! Ипак, Данило, као што сви знамо, себе назива: "Данил владика цетињски Његош, војеводич српској земљи купи ово светоје јевангелије ценоју златиц 5 у Ивана Калуђеровића с Рисна, принесено от земљи молдавскије"!
  Србија није ни постојала 1700, постојали су само Хајдуци који су правили проблеме Турцима, а тек када су се ти Хајдуци направили у Трговце, они почеше да се организују у побуну, и тек онда су одлучили да дижу устанак, а за вођу су изабрали Карађорђа! И без Карађорђа би се устанак одиграо, неко други би од тадашњих великана био изабран за вожда!
 • Miśut
  Cetinje ja vazda bilo prijestonica za ljude sa svijeh prostora današnje Crne Gore, bez obzira da li je ili nije bila djelotvorna turska ili mletačka vlast. Niko nije gleda ni u Beograd, ni u Srbiju, nit su znali da takvo što postoji. Čujali su samo da je negda davno postojala Srbija, ali za Beograd ga nijesu znavali. Što se tiče titula, mene osobito zanima što znači to "vojevodič"? Da nije već vladika Danilo ima plan za animiranje Srba za borbu protivu Turaka?
  Pogledaj spisak svijeh viđenijih ustaša iz vašega Prvoga ustanka i navedi makar jednoga koji nije korijenom Crnogorac?
 • ВУЧИЋЕВИЋ
  Мишуте, након освајања Ђурђеве Деспотовине од стране Турака, већина Срба је напустила Србију и отишла у стеновите пределе, а нешто касније су они са Косова и неки из Црне Горе отишли у Угарску, тако да је Србија остала скоро пуста, у градовима су живели Турци, а нешто Срба је живело на планинама! Они који су живели овде били су Хајдуци, тј. лопови, а тек када слаби туска империја Срби из црне Горе и Херцеговине, прегладнели, почињу да насељавају ове плодне крајеве и када материјално јачају дижу устанке! Нећете данас у Србији наћи неког Србијанца који пореклом није из Црне Горе или Херцеговине! Чини ми се да Миленко Стојковић није из Црне Горе, али то је неважно, све су то дошљаци, који протерују Турке и по оснивању државе Србије постају Србијанци! А мислим да је јако неозбиљно да измишљате трачеве! Сад је и петар без образа, па лаже да је Србин? Хајде више доста, прочитајте историју Василија, не понижавајте се више!
 • Pavlović  - teorija zavere
  A ja sam bio ubijeđen da je to urađeno u cilju izgradnje novog manastira koji bi sa starim formirao monumentalnu cjelinu . Zbog tog projekta , koji je rat prekinuo , izgrađene su i one serpentine iznad manastira za dotur građevinskog materijala i izvođenje radova . Prosto sam zadivljen tezama u komentaru , a mislim da je tumačenje odnosa prema Ćele kuli vrhunac kvazinaučnog i kvazipolitičkog novinarstva .
 • Bounty  - redakcijski nadnaslov
  Miroslave, tekst Vam je vanserijski kao i uvjek. Van svake serije, van svakog pravila, van svake logike. Jedino što ovom vanserijskom tekstu nedostaje je adekvatna redakcijska oprema. Naime, po suštini Vašeg teksta, po njegovoj osnovnoj intenciji i namjeni, najprikladniji redakcijski nadnaslov ovog, ali i svakog Vašeg teksta ovdje na Analitici, trebao bi da glasi: UTJERIVANJE CRNOGORSTVA U CRNOJ GORI! Ljudima koji imaju sasvim drugačije nacionalne, kulturne i duhovne identitetske vrijednosti od Vaših, ljudima koji su Vaši sugrađani=građani Crne Gore, Vi Vašim tekstovima pokušavate "utjerati" identitet koji nije njihov. Neistine, poluistine, fikcije...nije to za ozbiljne ljude moj Miroslave.
 • M. Ć.
  Bounty, hvala na ovim lijepim riječima:

  "Miroslave, tekst Vam je vanserijski kao i uvjek."
 • Miśut
  Pobrka si ti mnogo toga. U Crnu Goru nema tijeh o kojijema zboriš. Svi oni su Crnogorci i ne postoji način da dokažu da to nije tačno. Sad, što je njima srbstvo draže, to je već stvar za stručno posmatranje. Jer, za crnogorsku naciju vezuje ih SVE liše imena, a za srbsku NIŠTA liše imena. A, ime promijeniš dok trepneš.
  I to sigurno nije stvar identiteta, to je stvar KSENOFOBIJE. I mi i oni znamo prostu istinu: Oni mrze sve što nije pravoslavno i ne mogu podnijet fakat da mi ne mrzimo, a još više fakat da su se neki nepravoslavci drznuli sebe proglasit Crnogorcima!

  "Strah životu obraz kalja često!"
 • Miroslav Ćosović
  Odlično rečeno:

  "Jer, za crnogorsku naciju vezuje ih SVE liše imena, a za srbsku NIŠTA liše imena."

  Odavno sam i sam donio zaključak, da je to tako.

 • natasha  - natasha
  Gosp.Cosovicu,
  tuzno je gledati kako biseri nase sjajne proslosti prepustimo zaboravu i moramo biti svjesni da jedniim ovakvim nasim ponasanjem vrijedjamo nasu Crnu Goru i nanosimo joj ogrmonu stetu.
 • pg
  Jos jednom je ovaj portal pokazao zajedno sa svojim kvazi istoricarima, kvazi novinarima(rezimlije najgore vrste....) koliku dozu mrznje ima prema svemu sto ima predznak srpsko a vec da ne pominjem s kojom dozom mrznje i cinizma pisete o protivnicima ovog rezima...za promjenu mogli bi kad ste toliko patriotski nastrojeni da pisetei o korupciji ,kriminalu,nerijesenim ubistvima,napadima na novinare koji su vase kolege (i to je patriotizam)...kako to da ova vlast nije smjenjiva ne samo zbog kriminalne moci koju ima vec i zbog tradicionalne poniznosti i straha ovoga naroda prema domacem gospodaru,ma koliko god se busali kako smo veliki junaci...previse ste opsjednuti trazenjem unutrasnjih neprijatelja opasnih po drzavu,crnogorcenja(baziranog na antisrpstvu)....odmorite malo...valjalo bi vam..ovako ste samo pogonsko gorivo ovog rezima..mada se i ne trudite da dokazete da niste...
 • žiroskop
  Nekoliko dnevnih novina, tv, sve srpske novine po kioscima, sve srpske televizije, portala ko zna koliko,.. svuda ste aktivni i došli ste ovdje da nam solite pamet - kako treba da se ponašamo. Kad shvatite da ova vlast pobjeđuje zato što je opozicija gora od opozicije u bilo kojoj drugoj demokratskoj državi, onda nećete tako pričati. Napisali ste tekst koji vam ne daje za pravo da bilo gdje drugo vidite mržnju. Smeta Srbima što su se Crnogorci osvijestili, pa nema više nesebične i bezrazložne ljubavi sa naše strane. Izvinite Srbi, naučili smo da doziramo ljubav i uzvraćamo istom mjerom.
  Treba da odmorimo? Da ćutimo a vi da nas blatite, da nas vrijeđate? E, nećemo vas štedjeti, no se istina mora znati. Opozicija ima svoje gospodare za koje rade punom parom. Neće moći - Crnu Goru neće imati više nikad.
 • pg
  BRAVO,BRAVO,BRAVO....samo naprijed,zajedno sa vasim idolom i gospodarem Milom tako osvijetljeni u nove pobjede i nove slobode...daleko cete dogurati....vidim da nisi ukapirao poentu mog komentara...da nije tuzno bilo bi smijesno....
 • Anonimus  - Batali vise sa Milom, imas li sto konkretno!?
  Cisto moj stav oko jedne beningne teme - Milo Djukanovic versus pg komentator i obrnuto: G-dine pg ..... TE MILO I TI NJEGA.

  Sad Vam je, nadam se, jasniji moj pogled na svijet (Velikosrpstvo, Svetosavlje, Anticrnogorstvo itd).
 • MilanHN  - Crnogorci
  Moze li neko da ospori da je Crna Gora do komunista bila SRPSKA drzava,i da crnogorski narod nije srpskog porjekla ???!!!
 • Anonimus
  Da si ikad u zivotu svom uzeo knjigu u ruke, mozda bi i imao sto da procitas po tom pitanju, ovako da ljudi tebi drze privatne casove putem neta - ne ide. Pa se bar imalo informisi prije nego sto sledeci put napises ovakav no-brain komentar.
 • Dex
  Može druže i to lagano.
  Da se ne prepiremo oko istporije, iz koje svako vadi što mu se sviđa, pogledaj nam samo genetski materjal u novijim istraživanjima, koje niko od Srba neće da pomene :) onda traži od svesrpskih ''učitelja'' da ti objasne kako tolike razlike u ''jednom narodu'' :)
  Inače, Srbi nijesu etnička cjelina, današnje srpstvo to svakako nije ... ovi Srbi iz Hercegovine npr sa Srbima iz uže Srbije manje genetske sličnost nego sa Albancima ! Samo im je jezik sličan, jer su ga Sloveni širili i u mjestima đe nijesu bili dominantni.
  Što se tiče kulturnog razvoja, tu čak i oni znaju da je Crna Gora poseban svijet.
 • Anonimus  - vatrogasac
  Da tablja i dalje postoji zestoko bi rusila multietnicki sklad u Crnoj Gori.
 • Dex
  To je tačno, ali to je dio naše istorije.
  Mi smo se borili toliko vjekova sa Turcima, oni su došli da nas napadaju i naše je neosporno pravo bilo da se bavimo kolekcionarstvom njihovih glava u tom periodu.
 • Ano Nymous
  Zašto? Jedino ako neko sebe smatra potomkom turskoga okupatora. A, i onda, ako takvome povijestni spomenik smeta, ja to mogu protumačit jedino da se taj poistovijetio s okupatorom. U krajnjem, to nije ni za naš ponos, ali rušenjem Tablje nije izbrisan fakat da je postojala i čemu je sve služila.
 • danilo stojanovic
  Dobar tekst. Sa istorijskim izvorima - za razliku od kriticara koji se sluze frazama o "ugrozenosti srpstva" u CG? "Srpstvo" jeste klero-politicki pojam ("srpski milet/raja"). Njegos ga je koristio da pokrene svoju jugoslovensku bracu na opsti ustanak protiv Turaka. Smatrao je da biti sam ("'sirak tuzni..") protiv mocne Turske imperije nije dobro za CG - i njen narod. To sto je, kasnije, njegovo"'srbovanje" ( i kralja Nikole) tesko zloupotrijebljeno od strane nacionalisticke i imperijalisticke politike Srbije (Garasanin), to je druga prica. Medjutim, nema sumnje da je crnogorski narod "'autohtoni narod". Da nije, davno bi nestao pod stopedestgodisnjom ""veljesrpskom" politickom, kulturnom i vjerskom indoktrinacijom.
  P.S. Smatram da je bolje da se ove istorijske cinjenice najzad rasciste nego da i dalje ostanemo zarobljeni u losoj proslosti i laznim istorijama. Ne treba nam nikakvo "'anti-srpstvo" - vec istina! Je...
 • Labud
  E jadna rajo a današnji Srbi-oburdala su se vaša brda knjiga o vašoj istoriji koje ustvari nije ni bilo od dolaska i do odlaska Turčina.Dok su Crnogorci sabljom prahom i olovom stvorali svoju posebnost i svoju Oazu Slobode vi-raja ste slugarili turskoj carevini.A kad ojdoše age i begovi i sedam dahija navalili knjige pisat u kojima se natičete ko će ljepše vaše sluganstvo pretvarat u mitove pobjeda i kuraži (đe se po 3 koplja u visinu i 4 u dužinu skače-a vi jadnici u stvari ni pižun ne možete preskočit).No svako vam bi te jade vaše oprostio no uzeli da prisvajate sve što je nekad sačinjavalo i činjelo carstvo Dušanovo-koje je zbog vašeg petovjekovnog sluganstva zanavijek sahranjeno 'na Kosovo u jednu grobnicu'.Istorija je učinjela svoje-da je Srbin simbol raje/roba a da je simbol slobodnih judi/junaka-Crnogorac.Ni jučerašnje se 'jugoslovenstvo' ne može više vrnut da budemo isti a kamoli 'srpstvo' koje je mrtvo već 6 vjekova.
 • Pavlović  - Internet junaci i internet istorija
  Kada je tako , zašto je onda Josip Broz došao u tu "slugansku" Srbiju da diže ustanak 1941. i zašto su Austrougari posle sramnih poraza vešali žene po Mačvi i zašto su Njemci streljali onoliki narod u Kragujevcu i Kraljevu i zašto su se komite i u I i u II svjetskom ratu zubima klali sa Bugarima i zašto su Bošnjaci u Pljevljima vrelim uljem 1941. polivali slobodne junake Crnogorce i , kad je već sve tako , zašto je Srbija sada puna Crnogoraca !? Hajmo svi sad nazad kući u Crnu Goru !!! Je li bi nas Labude dočekao na stanici ili bi se sakrio u mišiju rupu !? Što misliš da ovaj narod Srbijanski pobjesni pa da nas poćera kući , kao što bi i trebalo , je li bi se obradovao moj Labude !? Je li bi skakao po 4 koplja u visinu ???
 • Miroslav Ćosović  - Ustanak nije podignut u Srbiji
  Ustanak nije podignut u Srbiji, nego u Crnoj Gori - 13. jula.
  Da bi se zadovoljila srpska sujeta izmišljen je ustanak u Srbiji 7. jula 1941.- bio je to dan kad se u stvari desila neka čarka.
 • Anonimus  - Neracisceni racuni medju kumovima
  Znaju to dobro svi Srbi.

  Pucao je kum na kuma (dje sam to jos cuo???!) na nekom seoskom vasaru.

  Ubijeni kum je slucajno bio zandarm pa su se Srbi dos'etili da je to ustvari bio opstenarodni ustanak protivu kolaboracione Vlade Srbije - ciji je pokojni zandarm bio cinovnik.
 • Вучићевић
  Генерал Драгољуб Михаиловић је 11. маја 1941. покренуо први устанак у окупираној Европи! Тада су комунисти, заједно са Стаљином, били на Хитлеровој страни!
  7. јула је у Србији убијен жандар, али то није био никакав устанак, већ инцидент који је постао симбол комунистичке борбе! Наравно да Тито неће узети тринаесто јулски устанак као најважнији датум, када су многи припадници, а и неке вође тог устанка били ЧЕТНИЦИ! Не ради се ту ни о каквој сујети, молио бих вас да се барем потрудите да не пишете измишљене ствари! То што нешто делује логично, не значи да је истинито!
 • Ano Nymous
  Blagi bože, ludoga li svijeta. Dražo se eventualno odmetnuo u hajduke, ali ustanak.. pa to mu je bila mislena imenica. Kako je naumio "ustajat" tako je i činio - sakrio se u planine, a njegova vojska se udružila s okupatorom i takmičila se s njim ko će više naroda poklat i pobit. Čime li se ovi Crbi ponose...
 • Вучићевић
  Први ослобођени град у окупираној Европи била је Лозница, ослободили је Четници, а касније заједно са Партизанима ослободили и Ужице, да не причам о 400 америчких пилота које су спасили и за које је Михаиловић добио орден од Америке!
 • Anonimus  - Da ne izmisljamo stvari - samo cinjenicno!
  Prve 2 recenice su na fonu "zvanicne istine" koja je trenutno na snazi u Srbiji i ja nemam pravo da tu sto pricam.

  Vazda je fino vidjet kada se dvije suprotne opcije sretnu u necemu. U ovom slucaju Velikosrpska i Crnogorska/ suverenisticka. I dogovore se da 7-mog jula 1941 NIJE BILO USTANKA protivu okupatora u Srbiji!

  A na drugoj strani - velicanstveni odgovor PRVJENSTVENO NARODA CRNE GORE - da Vas ne davim opstepoznatim cinjenicama. Osim mozda: organizovani otpor prema neprijatelju su preuzeli i do kraja II svetskog rata vodili partizani dok se Kraljevska vojska i vjerni njoj pridruzila okupatorima i zavrsila neslavno.

  Ne zamjerite jer moram dodati: Da je vjecna Crna Gora!
 • Anonimus
  Kako si to nezdravo gord na svoje crnogorstvo? A nas Srbe optuzujete za nacionalizam! Vrijedjate nas kako vam padne na pamet. Srecom da vas je malo inace bi ste sigurno zapoceli etnicko ciscenje Crne Gore od nas Srba. To vec neki sramezljivo najavljuju, ali admin ne reaguje. To vec duze traje.
 • Anonimus
  Ja i ne znam šta je tablja i to mi ne znači mnogo u zivotu.Eto,nek je crnogorska i nek vam je sa srećom.Jeste li sad zadovoljni?
 • Anonimus
  Zato je i uništena, da ti ne bude pred oči, da ne razmišljaš o njoj.
 • Секула  - ОЏА РИЧЕ НА РАВНО ЦЕТИЊЕ
  Ђурађ, владар из династије Црнојевића, завршио је своју владавину тако што је отишао у Цариград, примио ислам, а владарских права се одрекао у замјену за плац у Турској који је добио од султана Бајазита другог. Јесте да је било прије пет вјекова, много прије Ђиласове колумне у Борби, али је баш црногорски. Његов брат Станко/Скендер, такође примио ислам, и наставио да влада Црном Гором двадесет година са титулом Санџакбег.

  Наградно питање, како се зове држава чија се врховна "институција" зове Турски Санџакбег Скендер Црнојевић?
 • M. Ć.
  Dobio gradjevinski plac u Carigradu prije 500 godina!
  ha ha ha
  Bravo Sekula, komicaru! Je li plac imao uredne papire je li bio ucrtan u prostorni plan? ha ha ha
 • Anonimus
  CRNA GORA TURSKA PROVINCIJA TADA A ODUVIJEK SRPSKA POKRAINA I PROVINCIJA BILA BICE I OSTACE
 • danilo stojanovic
  @Sekula - Despot Stefan Lazarevic, sin i nasljednik "svetog cara" Lazara poceo je svoju vladavinu time sto je dao udao rodjenu sestru Oliveru Despinu sultanu Bajazitu (ubici njegovog oca) . Do kraja vladavine bio je najodaniji turski vazal svome zetu Bajazitu.
  Spasio ga je u bici kod Nikopolja 1396 - i porazio saveznicku krstasku vojsku iz cijele Evrope. Cak je podmitio i svog zeta Nikolu II Gorjanskog da predje na tursku stranu. I time zapecatio sudbinu Hriscanske vojske.
  I ostao je do zadnjeg trenutka da ga brani u bici kod Ankare 1402 god. (gdje su neki turski odredi izdali Bajazita i pobjegli, a despot Stefan ostao dok je god mogao). U toj bici, Bajazit je zarobljen sa njegovim haremom . Tatari su ih toliko mucili i zlostavljali da je Bajazit umro od (mozdane?) kapi. I sto sad Sekula? Sto ste htjeli uda kazete vasim tekstom? Uzgred,dio Albanije je bio pod Zetom - za vrijme Balsica i Crnojevica. .
 • Pavlović  - sitne primedbe
  Čisto , radi boljeg razumevanja komentara , evo da napomenem da je dotični Ilija Garašanin umro 1874 godine a Knjaz Nikola postao kralj 1910 godine , a u toku Garašaninovog života se Knjaz Danilo I oženio nazovi "Srpkinjom" Darinkom iz Trsta . Iz članka sam saznao da Darinka nije bila "Srpkinja" jer takvo što tada nije postojalo , nego da je bila od MORLOKA (!!!???) , a razmišljao sam i o tome zašto su Turci drali kožu sa glava kada su pravili Ćele kulu - pa da su ostavili kožu otpadao bi malter !!! Eto , mislim da sam raščistio neke istorijske činjenice !!!
 • danilo stojanovic
  Garasanin je umro 1874 - ali njegov "veljesrpski imperijalizam" ("pan-srpstvo") nije. I jos uvijek zivi. Nazalost.

  P.S. Ako se vec upustate u diskusiju budite korektni. Garasanin je idejni otac veljesrpstva koje je unistilo bratsku CG 1918 god. Vase tumacenje istorije je subjektivno i selektivno. Vama je stalo da "pobijedite" a ne da se utvrdi istina.
 • Rankovic  - Danilo Stojanovic
  Grijesite, idejni tvorac " velikosrpstva" je Petar I Petrovic Njegos, slava mu i milost ! A Garasanin je njegove ideje, misli, i teznje sublimirao u zvanicnu politiku, kao strateski spoljnopoliticki cilj Kraljevine Srbije! Uostalom Njegos je izuzetno cijenio i odrzavao bliske veze sa g. Ilijom Garasaninom. Izmedju ostalog Njegos u jednom pismu Garasaninu pise : Nema jednoga Srbina koji vise za Srpstvo posluje i misli od Vas, nema jednoga Srbina kojega Srpstvo vise isreno ljubi i pocituje od Vas, nema jednoga Srbina koji Vas vise od mene ljubi i postuje.

  5. jula 1850.
 • zozon
  DORO NAPISAN TEKST SA ISTIORIJSKIM ČINJENICAMA BILO JE TU JOŠ PUNO PRIMJERA UNIŠTAVANJA CRNOGORSKOG INDENTITA POPUT MIJENJANJA IZVORNE CRNOGORSKE KAPA I NASILNOG STAVLJANJA CRNOGORCIMA NA GLAVE ŠTO ZABILJEŽENO FOTOGRAFSKIM APARATOM U VIRPAZARU 1922 GODINE ..
 • Pavlović  - znanje-imanje
  A da li postoji neka fotografija da se neki Crnogorac bunio kada su posle I svjetskog rata delili zemlju i imanja u Metohiji i Vojvodini !? Naročito se nijesu bunili kada su ta imanja za basnoslovne novce prodavali komšijama Albancima , a nijesam primetio ni neku želju da se iko iz Vojvodine vrati u Crnu Goru od onih što su dobili zemlju 1918. , a kamoli od onijeh što su je dobili 1945. , a identitetu im hvala bogu ništa ne fali !!!
 • Ano Nymous
  Ako i danas postoji gomila Crba, ni onda ih sigurno nije falilo. Promaka je sigurno i pođekoji Crnogorac, ali to je sve samo nastavak tradicije izseljavanja i naseljavanja tuđe napuštene zemlje. Da nije tako bilo, danas se Srbima ne bi strva znalo. Potomci Crnogoraca su im stvorili državu, a onda su je i prisvojili proglašavajući se Srbima.
 • Jole Drinjak,penzioner Prčanj  - Ako ovako potraje...
  ..do nove godine,nećemo znati ni ko smo,ni što smo-ni čiji smo-ni čiji će mo biti kukala nam majka,ako ovo budemo čitali sa razumijevanjem! Ja bih rekao od Rizona do Tablje-sve na jednom mjestu-ispiranje mozgova-o trošku /ne/znavenih!! O "r u k"!!!!! Tako ti ja shvaćam nazočnog gospodina Miroslava Ćosovića-komentatora-naučnika Vlaško-Morlaktskog imena i Cucko Crnogorskog prezimena potomka Arbanasa oliti Ilira!! Aferim-dok smo na vrijeme-nikada se nezna -talasajući se iza znavenijeh od sebe?!
 • Anonimus
  sve je ovo Srbija...vi ste crnogorci provincijalci i to je to.
 • Miśut
  Ko-so-vo je Sr-bi-ja! Samo što su Srbi tamo nacionalna manjina (ka i u Crnu Goru) i tamo srbske vlasti - nema (ka ni u Crnu Goru). Ali, crnogorske u Srbiju još se može nać.
 • Секула  - ЦРНОГОРСКО СЛОБОДАРСТВО
  Ћосовићу слободаре, из пљеваљске Левер Таре. Би ли био љубазан рећи гдје је умро Ђурађ Црнојевић, на Цетињу или у турској Анадолији? Ако је у Анадолији, реци нам ко му је поклонио имање на коме је живио? Да није којим случајем султан Бајазит други?
 • Anonimus
  A đe poginuše Marko Mrnjavčević - Kraljević i Konstantin Dajanović , u bici kod Rovina protiv hrišćana kao turski vojnici . Šta bi u bici kod Nikopolja kada su se krstaši borili protiv islama , skim bijaše despot Stefan Lazarević , sa Bajazitom Sekulo izvanjče .
 • Bobo  - Šta ima po Šavniku
  Kako je druže , što se radi po Šavniku , znaš kako vele naši : "Drobnjaci su najveće i najznačajnije crnogorsko pleme" , što jes jes , šeti se samo kuće Cerovića dičnih Crnogoraca , koliko su samo Drobnjaci učinjeli za Crnu Goru , i opet ćemo ako ustreba .
  Ideš li đe u ribu po Bukovici , Komarnici , najljepši dio crnogorske države i naroda crnogorskog , opušti se malo pa pecaj , ižede se jadan tako šekirav , ti tu a matica daleko , e da ti je kukavcu preselit Drobnjake neđu tvoje u Vranje ili Negotin ... a ti prevodilac pošto ih ništa ne razumijemo , e snovi pusti , eeee siroto srpstvo ugašeno , eee Sekulo zemljače ili izvanjče ?

  Nek je vječna Crna Gora i crnogorski narod .
 • Anonimus
  Da nema ovoga Miroslava trebalo bi ga izmisliti. Pa vi cete potpuno sahraniti svaku ideju o nesrpstvu Crnogoraca sa Mirasem Dedeicem, Novakom Kilibardom, Stevom Vucinicem, ovim Cosovicem i drugim slicnim likovima! Svaka cast! Samo tako nastavite. Ovamo se sprdate s onim zanesenjacima koji pricaju o praistorijskom porijeklu Srba, a ovaj se Cosovic frlja sa Morlacima i ko zna sa cim sve vec u svojoj seriji tekstova. Tesko mi je da povjerujem da urednik Djuranovic stvarno podrzava ovakva pisanija. Istina da i on ima srbofobicnih momenata ali ovo Cosovicevo prevazilazi svake granice.
 • Anonimus
  Morlaci su ih Venecijanci zvali a oni su sami sebe Vlasima nazivali. Srbi u današnjem obliku su izmišljotina iz 19. vijeka.

  Pogledajte ovu knjigu o dalmatinskim Morlacima iz 1774. godine, kad srpska ideologija još nije bila smišljena:

  http://albertofortis.wordpress.com/


 • Zvek Zivi  - Geni
  tumacenje genetike zavisi od obrazovanja i znanja tumaca. Ovi su napravili papazjaniju. I grupa je slovenska. E grupa je Ilirska, mezijska dachanska i Grchka. Slovenske su R1a1 i I2a2 jer zive skupa oko 12.000 godina u simbiozi. Ne zna se ko je govorio prvobitno slovenski> istovremeno, R1a1 slovenizirao I2a2 ili obrnuto. Sve cesce se smatra da je I2a2 originalno slovenski govoreca. Ova teorija se tesko probija jer su vodeci autoriteti slovenski iz rusije koja je vecinski R1a1, ali ima oko 15% I nosilaca haplotipa. U svakoj slovenskoj zemlji ih ima izmedju 15% i 20% sto dokazuje da su zajedno "radili" - ratovali i sirili se okolo. Kod Madjara u ratnoj kasti Seklera ima ih 20% i bliski su rodjaci balkanskih nosilaca haplotipa I. iako rodjaci "originalni" Srbi, Hrvati, Bosanci nosioci balkanskog I haplotipa razlikuju se od slicnog I haplotipa kod Crnogoraca.otkovic i Ken N su saglasni da praocevi Crn poticu iz danasnje BRD. tamo su bili poznati kao zajebani igraci (Ljut...
 • CUCA  - Turska istorija i srpiji
  Kako se zaboravlja Turska istorija u Srpiji od 1379 do 1912, i koliko Srpskih patrijarha je umrlo u Turskoj???
 • Jole Drinjak,penzioner Prčanj  - Po svoj prilici da se...
  ispod tajnog prezimena Pavlović krije Lažović! Crnogorci nisu poslije 1918 dobijali zemlju u Vojvodini! Zemlju su dobili i počeli se naseljavati Srbi sa Crnogorskog primorja od Kufina do Debeloga brijega od 1923 godine- i to najviše Brajići-dobrovoljci-Solunci I svjet. rata-koji izgiboše za Srbiju posrnulu i posramljenu prije i poslije Mojkovca o Božiću 1916 godine-kada crnogorski zet i unuci utekoše "bješte noge posrave guzica"!!!Dobili su zemlju u Banat-ali bez kuća na goloj ledini na kojoj su gradili sami kuće od naboja!!Ovo je istina moj Lažoviću!!! Crnogorci i Primorci poslije 1945 godine dobili su zemlju i kuće-svi pripadnici NOP-a u Bačku i ostali-a ovamo su izgubli zemlju i kuće kao zamjenu za ono švapsko i mađarsko dobijeno u Bačkoj!! Lažoviću,na crkvi sveti Dimitrije na Barjićima-u znak zahvalnosti što darovaše vama-stoji i dan danas zvono sa posvetom krvnika CG i Crnogorca !Ne bleji i ne laži i ne podmeći!!!
 • Pavlović  - kamen za njivu I klase
  I šta kažete Druže Jole - zemlju su 1918. dobili Srbi iz Primorja , a 1945. Primorci !? A da to nije bila ista Crnogorska sirotinja koju je bog pogledao da pobjegne od gladi i bede . I skidam kapu junacima sa Brajića koji su svojim rukama gradili svoje kuće i gadim se od komunista koji su zbog svojih "zasluga" dobili i ušli u napuštene Njemačke kuće . Više od 90% Njemaca u Vojvodini su bili pošteni i vredni seljaci koji ničim nisu zaslužili da budu proterani i nadam se da će proces pregovaranja Srbije sa EU ispraviti to zlo i nepravdu . Nemci sve pamte i sve imaju zapisano , i daće bog , pravi vlasnici će dobiti nazad svoje kuće i imanja a dođoši će se vratiti oklen su i došli !!!
 • GLAVARI
  PROGLAS KRALJA NIKOLE 1911.GOD.
  DVA STARA SRPSKA KRALJA,KRALJ PETAR SRBIJANSKI I KRALJ NIKOLA CRNOGORSKI,POZIVAJU SVEKOLIKO SRPSTVO.....-.
  AVLADARSKA KUĆA PETROVIĆA JE ŽIVJELA KA SRPSKA DINASTIJA,PA TO SU BILI SRBI,OD KNEZA HERAKA..POTOMCI...
  TVOJA ISTORIJA JE ZA POTOK MIROSLAVE.ALA CRNOGORCIŠ DA VIŠE NE MOŽE.ŠTA SU CRNOGORCI.NAJRASNIJI SRBI.
  ŠTA ĆE TE SA NAMA U SRBIJI.IMA NAS VIŠE NEGO VAS U CRNOJ GORI.OĆEŠ REĆI NIJESMO ISTI.PA BRAĆA SMO MIROSLAVE IZEM TI TVOJU NAUKU.TO ĆE TI ŠERBO PODRŽATI.
  ETO NAS U CRNU GORU,JER TAMO IMAMO I IMOVINU.ŠTA ĆEŠ REĆI
  ĆOSOVIĆU.STRAŠAN SI PROPAGATOR,NE PIŠKI NA NAAUKU ILI SE TAKO NE PREDSTAVLJAJ.
 • Anonimus
  Nema spora da su Srbi u Crnoj Gori izmišljeni poslije dolaska Sime Sarajlije na Cetinje, to i u tekstu gore piše.
 • Miśut
  To što ti nazivaš naukom obična je veljesrbska propaganda, koju je Nikola Mirkov pokuša upotrijebit za svoje megalomanske ciljeve, kako bi śeo na prijesto srbskoga samozvanoga cara. Okle gođ da su na Njeguše šljegli Petrovići, a ja tvrdim da je priča o Bosni obična legenda, valja znat da do Ilije Savića nije bilo Srba zapadno od Drine, baš ka ni zapadno od LIma.
  Vi u Srbiju ste se prodali za vreću brašna. Kad gođ se glasnete śetim se onoga naizgled Crnogorca, neđe na jug Srbije bijaše, što na pitanje novinara što je - Srbin ili Crnogorac, on ka iz topa zagrmje: "Ja, bogami Srbin! Mene je Srbija od'ranila!" Još da dodam, po njinome plemenskome predanju predak im je ka odojče nađen bačen kraj puta!!
  Eto, to ste vi. Odrekli ste se sebe radi site .uzice. S takvijema ne možemo bit ni isto, ni braća, ni bilo kakav rod.
 • Labud
  Viteški sinovi današnjeg ponosnog srpatva
  da nebi mlatili istu praznu slamu odgovorite sami sebe pa će vi biti jasne sve razlike između vas i Crnogoraca - đe se đenu srpstvo prije Hrebljanovića/Lazarevića i Brankovića i ko im dade śeme da iznikne ovo vaše današnje ponosno srpstvo sa plodom viteškog Srbina?
 • zoran  - VELIKA tuga
  Na zalost , danas svako zna da pise. Autor gornjeg clanka
  nema ni znanja da ogadi bracu braci. Ne moze to sitna neobrazovana dusa, a uz to takav i nije Srbin i to mu je jedino
  obrazlozenje za reci. Nek pise, drazi su mi zbog njega oni koji se ne slazu! .
  Vreme ciklicno u mnostvu donosi pojave autodestrukcije. Polako. Ko bi mogao bolje da ukaze koliko je vazno biti covek od NECOVEKA. Ako je za pare , nekaga, ako veruje nekaga, imace vreme filter za takve. Pozdrav braci u Crnoj Gori, a ostalima U PAMET SE !
 • Anonimus
  zorane, koji ti je "istorijski" junak draži? Srđa Zlopogleđa ili Relja Krilatica?
 • Vucina Djurovic  - Tablja
  Kud Vas gospodo odvedu rasprave oko Crne Gore .Vi koji ne želite da Crnogorska istorija postoji ,da postoji crnogorsko čojstvo ,junaštvo ,etika onoga doba , Vi koji ne želite da prihvatite tako očigledan razlog koji opisuje i vrlo precizno i razložno pojašnjava g Ćosović izmišljate marifetlucima dokaze i smarate nas svojim pojašnjenjima . Pitam Vas dje je još postojala Tablja ( sa svim onovremenim sociološko etičkim razlozima za njeno postojanje ,jer nema prostora za takvu raspravu ovdje ) ,ili nešto slično . Nažalost ono tursko na Mišaru postojalo je zbog drugačijih potreba . Pa zar to nije dovoljno za osobeni identitet ,antičko herojstvo i čojstvo . Brijest je posebna priča . Srpska pizma .Dje je bio njihov Brijest . Druga su vremene danas u Crnoj Gori , pa cijenim Ćosoviću je to i bio povod da pojasni kako nam je urušavan identitet i etički i moralni nacionalni ...
 • Dusan
  Odavno me jedan tekst nije ovako zabavio i nasmijao.
  Da li je gospodin Ćosović već član neke akademije nauka ili će to postati posebnim aktom ministarke Vlahović?
 • Anonimus  - Dusane, al' ste silan?!
  Vjerovatno ste Vi Dusane Akademik cim nastupate ovako bahato.
  Ako i nijeste, mozete to postati i bez razreda skole. U SANU ih ima dosta kao Vi - prestiznih.
  Pitajte Matiju, on Vam je doajen mrznje prema svemu crnogorskom. Moze Vam biti mentor.
 • Miśut
  Da, "smiješ se ka lud na brašno".
 • nothingbutthetruth  - let;s come together
  Samo za Draskovica, Kostunicu, Homena, Beckovica, Cavoskog, Cosica, Ljuba i Borisa Tadica, Amfilohija, Mandica ... i ostale balkanske ekstremne nacionaliste ...
  http://www.e-novine.com/files.php?file=photo/drustvo/cetnici/Chtn_03_u _782561458.jpg
 • Pavlović  - let's dance together
  Za sve istinoljupce , a i druge čitaoce i našeg Druga Jola :
  http://forum.krstarica.com/showthread.php/292173-Saradnja-komunista-sa -usta%C5%A1ama/page17
 • Anonimus
  Pa i partizani su bili oni koji 'ustaše' - samo protiv fašizma i nasljeđa srpskog-sarađivanje sa neprijateljima svoje države.
 • Anonimus  - For Pavlovich and similar ones:
  What's the point, dude?!
 • Ano Nymous
  I, đe je tu istina?
 • Dmitar
  Brda Brdjanima, Crna Gora Crnogorcima, a ostalo sta ko dofati, ma nas vise necete prevarit idejama srbovanja i crnogorcenja, kako Crnogorci, tako ni Srbijanci!
 • Ano Nymous
  Svako od sedmero brda zasebno? Ili biste na gomilu? E, moje brdo neće s vama.
 • Jole Drinjak,penzioner Prčanj  - Zbog čega gospon pavloviću..
  ...NEISTINOVIĆU dajete pogeršan "mail"?:nije krstarica no pavlović kukavica u raši -kojoj se sneva iseljavanje Crnogoraca,kao i Srba sa Crnogorskog primorja iz Vojvodine! Čuvajte se Tome-počinje čiska sa Terazija i vraćanje izvanjaca u rezevate ?!!! I za kraj,gospodine NEISTONOVIĆU,TITO je u dogovru sa Vili Brantom,oprostio ratnu oštetu Nemačkoj,za uzvrat da vaši Nemci ne traže zemlju i kuće u Vojvodini!!! Zato gospodine uzivajte u svojoj"sreći" zvanoj M R Ž NJ A!!!!!
 • Вучићевић
  „Морамо овдје повући чињеницу да се у редовима Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, од самог почетка па до данас налазе у огромној већини баш Срби, умјесто да то буде обратно. Баш српски, црногорски, босански и лички партизани и бригаде, које су биле састављене готово искључиво од Срба, водиле су и данас воде немилосрдну борбу не само против окупатора, већ и против четника Драже Михаиловића и осталих непријатеља народа.“ Јосип Броз Тито 1944.
 • Ano Nymous
  Izvor! A, liše toga, koliko ve je bilo u državu, sramota da nijeste bili najbrojniji. Ali. procentualno nijeste bili ni primać Crnogorcima.
 • Вучићевић
  Видиш ли ти да твој друг ТИТО пише да су црногорски партизани састављени искључиво од СРБА! Разумеш ли сад СРБИНЕ! Извор је разговор Броза са Черчилом 1944. Изволи провери, чак и Јосип признаје СРПСТВО Црногораца! АХАХАХАХА!
 • OLIVER  - PETPARAČKE PRIČE M. Ćosovića
  Gospodin Ćosović sa svojim petparačkim pričama nastavlja da uveseljava svoju dukljansku publiku... U svojim nepismenim tekstovima bez imalo istine i logike, on, metodom: snila baba što joj milo bilo, nastavlja da pljuje po Srbima." Prema istraživanjima koje sam obavio", kako primitivno veli, ne navodeći bliže podatke, Srbi su, veli politički projekat. "Krenulo se, veli ,sa posrbljavanjem...." "Tako je Vuk Karadžić napravio jezik...", sve biser do bisera, dukljanski, naravno. Iz sve ove pisanije jasno je samo jedno: idu izbori, treba se dodvoriti gospodaru, propaganda se dobro plaća... Autor zloupotrebljava i izvrće činjenice sračunato vrijeđajući Srbe, prenebregavajući činjenicu da mu se pola plemena poturčilo, da se i danas turči (metaforično naravno) i prodaje, da mu odive uveseljavaju starce po Italiji, da mu sunarodnici postižu vrhunske rezultate samo u disciplinama kao što je hajdučija (pink panter), nasilje i kriminal.....
 • Ano Nymous
  E, tvoje priče ne vrijede ni prebijene pare. Običan srboljubački anticrnogorac (oprostite za pleonazam).
 • OLIVER  - NIJE PLEONAZAM
  Ova tvoja jezičko-logička vratolomija nije pleonazam, već prije kalambur...., stil ti je dostojan misli, a ona je opet petparačka. Ja nijesam anticrnogorac, već velji Crnogorac, Srbin iz Crne Gore, kao što je to bio Njegoš, Kralj Nikola , Stefan Mitrov ili Marko Miljanov.....
 • Anonimus
  Olivere, ti siu posrbljen na par bajki. Sad od svakoga hoćeš da bude Srbin zbog tih tvojih par bajki, koje si naučio napamet.

  Srpska nacija je politčka izmišljotina iz 19. vijeka, istina te jako zaboljela.

  Na Ćele-kuli su hrišćanske glave, a na Tablji turske, To te zaboljelo, zaboljelo te što ti preci nijesu bili rajetini, nego slobodni ljudi.
 • Anonimus
  Oliver, je li tvoja poslovica "Da je dobro imati brata i Bog bi ga imao"?

  Đe je riječ srpstvo u Vukovom Rječniku iz 1818. godine
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Oliveru smeta istina...
  Da, tačno je sve što si naveo, tj ovo oko čega kukaš ti Oliveru, i tvoji drugari Vučićević, Pavlović i ostala velikosrbska kompanija...vi jeste politički projekat, vještačka, vjersko-politička nacija nastala asimilacijom - posrbljavanjem Vlaha, Cincara i jednog djela južnoslovenskih naroda, prije svega nekih Crnogoraca i pravoslavnih Bošnjaka, kao i pravoslavnih Hrvata i Makedonaca. Vuk Karadžić je vršio jezično posrbljavanje a njegov projekat je nastavio Milorad Medaković...Nikolaj Velimirović je vršio vjersko posrbljavanje po planu Ilije Garašanina iz njegovog "Načertanija"...po istim metodama je ranije Sima Milutinović posrbio Njegoša, lukavo obmanjujući naivnog pjesnika kojeg velikosrbi i posrbice zbog njegovih katastrofalnih zabluda veličaju ka' da je "božanstvo". Sve ostalo, dodatno posrbljavanje istorije su uradili Dušan Vuksan, Nikola Pašić i ostali falsifikatori.
 • OLIVER  - POSRBLJAVANJE SRBA
  Jeste, gospodo, svi ovi kulturni poslenici, reformatori i prosvetitelji vršili su posrbljavanje Srba. Ko nije htio da se posrbi trpio je teške posledice, naročito od .... Vuka. Sve ovo vršeno je u najvećoj tajnosti, i to ste vi Dukljaši tek sad otkrili. Ne znate samo zašto vam se preci koji su isto bili Srbi prevrću u grobu.....Nejasno je koja to istina smeta Oliveru, kad u ovom članku nema ni "i" od istine, već samo politička propaganda, prepisana od Novaka Adžića i Šerba Rastodera......
 • Anonimus  - Sve je jasno, prvi Srbin na CT je bio Sima
  Sima Sarajlija je na Cetinje stigao u jesen 1827. godine.
  Nešto kasnije Petar I Petrović piše ruskom konzulu u Dubrovniku Jeremiji Gagiću:

  "Ja ne znam bi li se ikakav drugi Serbin soglasio živjeti u Cernoj Gori, kako što je naš ljubazni Milutinović soglasan."

  http://www.njegos.org/past/sarajlija.htm#_Toc483545802
 • Anonimus  - Zgrozio se nad srpskom poslovicom
  Pročitajte opet kako se Amfilohije zgrozio nad izvornom srpskom poslovicom.
  A zaboravio sam da napišem - Amfilohije nije Cetinjanin, iako naravno dijeli istu istoriju, običaje, tradiciju, kulturu kao i Cetinjani.
 • Oliver  - SIMA POKORIO CETINJE
  Vi se narode sprdate s sopstvenom istorijom!Sima je boravio i u Vidinu u Bugarskoj, čudo ne posrbi i Turke i Bugare. 1818. nije bilo ni srpstva ni talijanstva ni nemaštva u današnjem smislu, manite se podvaljivanja i trač istorije. Čitajte memoare Jakova Ignjatovića, Srbina prečanina ali i velikog mađarskog rodoljuba..._ čitajte memoare Simeona Piščevića i Prote mateje Nenadovića, pustite ove dukljanske fanatike....
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Oliveru smeta istina jer voli Garašaninove bajke n
  Iako je sve rečeno u naslovu...samo da dodam...sam naziv "srbi" nije nikad bio etnonim nego latinski naziv za porobljene narode (ne samo slovenske nego i ilirske, keltske itd)...dakle, "Servi/Serbi" ne označavaju neki etnos nego robove, kopčaš bre Oliveru? Jedini narod koji je taj ropski naziv prihvatio kao svoju "narodnost" ili "naciju" su bili stanovnici Raške koja je još bila poznata i kao "Srbska zemlja" (u JEDNINI)...tek za vrijeme Garašanina je izmišljena množina za taj termin.
  Kada su se "Srbi" za vrijeme Nemanjića osilili, pokušali su da silom nametnu svoje ropsko ime drugim narodima no na vašu žalost, nijeste u tome uspjeli, a čak i sami Nemanjići su znali da te zemlje nijesu vaše i nikad ih nijesu nazivali svojima nego pridobivenima (osvojenima). Karađorđevići su još pokušavali falsifikovanjem istorije i poturanjem poezije pod istoriju da promjene činjenice, no zaludu im bijaše ;)))
 • Оливер  - ДУКЉАНСКА НЕБУЛОЗА
  Овакве наказне аналогије немају никакве везе са стварношћу. По овој логици ми Црногорци били би црни шумски људи. О каквом робовању говорите ви што и не знате за слободу. Језик и стил те одају, нијеси ти никакав Црногорац, већ ситан провокатор, незналица и дилетант....Лијепо си ово срочио....."измишљена множина за тај термин..."; "да промјене чињенице" ....Које то "Гарашанинове бајке"знаш Дукља-Зето, испричај нам неку док нијеси потпуно пукао од болести комплекса......
 • Вучићевић
  Господине безимени, да сте завршили основну школу знали би да се Срби прво у франачким аналима описују под именом Сораби ("Сораби, онај народ који заузима велики део Далмације (данашња Србија, Босна, Црна Гора, Херцеговина"), а тек касније нас византијски извори помињу, при чему криве име у Серви! Словенско име овог народа је било Србљи, али то је сувише тешка реч за Латине и Ромеје! Подударност са речју Серв (слуга, не роб) је случајна, свакоме ко има средње образовање је то очигледно! Зато вам препоручујем да пазите на часовима у будуће, како се не би овако понижавали! Хвала!
 • Радоје  - Ћоса
  Незнам какво образовање поседује Ћосовић ни колику писменост. Свакако бих упутио препоруку да посетиоци сајта погледају најновије издање турске енциклопедије и да се информишу о Ћоси, шта до значи, које порекло носи то презиме и какве каратерне особености поседују људи тог презимена. Такође, ко су они, из ког племена и откуд они у Црној Гори.
 • Anonimus
  Radoje, kao pravi Srbin od časti i dostojanstva, ideš na ličnost pisca teksta, a ne na ono što je napisao?
  Vidi se da si častan čovjek, odišeš tako...
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Samo lupajete Vučičeviću i Oliveru
  Takozvani "srbi u dalmaciji" su bili roblje a ne etnos...tako su nazivani robovi koje su Mlečani vozili na svojim galijama kao sluge i galiote...no taj naziv se nikad nije odnosio na neku naciju ili narodonost. već na razne porobljene narode - ilirske, keltske, slovenske itd..ka' što rekoh, jedino stanovništvo stare Srbije iliti Raške, je prihvatilo taj ropski naziv kao svoj "etnonim"...a kasnije su silom pokušali taj naziv nametnuti ostalim narodima oko sebe, i kolko god to tebi smetalo Vule bre, nijeste uspjeli i nikad nećete.
  A ti Oliveru bre, za razliku od tebe, ja jesam pravi Crnogorac, izvorni, autohtoni, neposrbljeni...znam da tebi smeta što vaši "mudrijaši" Garašanin i Milutinović nijesu uspjeli svima da nametnu svoje bajke i da nas "sravne sa srbima", al što se tu može, kukaj kad ti već smeta ;))
 • ОЛИВЕР  - УЗАЛУД БРЕКЋЕШ ДУКЉА-ЗЕТО
  Узалуд брекћеш Дукља-Зето, Узалуд стењеш палацаш и сикћеш, у полемици се не бодује мржња, већ аргументи... Нема код мене никаквог кукања, ја пјевам као и мој народ и то је свуда и увијек цијењено, а теби је преостало само да тако, заклоњен иза форума кидишеш на браћу....Честитам!
 • Duklja-Zeta-Crna Gora
  Ama nemaš ti argumente Oliveru, imaš samo maštovite bajke i velikosrbske filozofije, ništa od toga, to možeš da okačiš mačku o rep, dobro ti piše u tekstu, sve crno na bijelo: "Sima Sarajlija je na Cetinje stigao u jesen 1827. godine. Nešto kasnije Petar I Petrović piše ruskom konzulu u Dubrovniku Jeremiji Gagiću: "Ja ne znam bi li se ikakav drugi Serbin soglasio živjeti u Cernoj Gori, kako što je naš ljubazni Milutinović soglasan." Dakle, da zaključimo, vaše vještačke, vjersko-političke nacije u CG nije bilo prije no što je vaš Sima usadio naivnom Njegošu svoju velikosrbsku ideologiju...a sve prije toga su naknadno falsifikovali vaši posrbljivači istorije (Dušan Vuksan, Nikola Pašić i ostali). Takvi meni nijesu "braća", nikad nijesu ni bili niti će ikad da bidnu...a što se pak raznih foruma tiče, ja nijesam političar niti imam neku vojno-političku moć...a ti bi bar trebao znati da je to sreća za vas ;)))))
 • ОЛИВЕР  - ВОЉА ЗА МОЋ
  Дукља-Зето-Црнагоро! Једно си у праву: Ти си заиста немоћан и то се види, а то је срећа не за нас како ти кажеш, већ прије свега за тебе, јер, ми се не бојимо аветиња ни чудовишта па макар била и овако троглава као ти....Што се тиче Симе и аргумената то ти је празна прича, у то вријеме није постојао ни национализам ни нормирани језик ни јасно национално опредељење, а људи су се идентификовали по крају одакле долазе и језику којим говере, разумјели су се очигледно... И данас кад кажеш за неког да је Босанац ти си рекао и много и ништа, јер он истовремено може бити и Србин и Хрват и Бошњак и Муслиман....У вези" браће", опет си у праву, немаш ти очигледно браће, ти си:"сирак тужни без игђе икога"----
 • Anonimus
  Дукља све си опет помешао, јер ви кад читате податке, то је ко ћу.ка кад чита бројеве! Ми видимо исто, али неће никад ћу.ка схватити шта је број! Тако ви све мешате, па си се сад тотално умрсио, што је мени симпатично! До 11. века Млетачка није ни владала Далмацијом АХАХАХАХА! О чему ти причаш? Ја причам о Францима, који наш назив Србаљ, читају као Сораб и тако пишу о нама као власницима већине западног Балкана! Много пре него што нас Латини помињу као Серви! Ти пошто си се одрекао свог порекла, мораш да измишљаш трачеве, како би оправдао своју издају! Као кад је Јуда оговарао Христа, а истина је да су и њему и вама сребрњаци највитнији аргумент! Не треба бројеве показивати ћу.кама, нити чињенице Дукљанима!
 • Anonimus
  Kakvi Sorabi i Srbalji. Ti si najobičnija dinarski Vlah, eventualno si albanskog porijekla.
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Opet svetosavske bajke
  1. Prije svega Oliveru, ja nijesam nemoćan, nemam političku ili vojnu moć. No ima ljudi koji imaju...a kad pravi ljudi dođu na vlast, onda će za vas biti kuknjave i traktorijade ;))) I ne zanosi se svojim bajkama jer to su prazne priče bezi ikakvog temelja osim bolesne mašte velikosrba. Nadalje, ja itekako imam prijatelja ili braće, no to nijesu vaši nego naši.
  2. Što se pak tebe tiče Anonimuse (ovaj prvi što mašta na ćirilici) - Franci su stvorili Sveto Rimsko Carstvo, tamo se koristio latinski jezik, i prema tome, za stanovništvo Dalmacije, koju su oni okupirali, se koristio naziv roblje ili sluge (servi/serbi)...a te robove su prodavali po mediteranu i transport se radio brodovima (većinom mletačkim). No Dalmatinci sami sebe nikad nijesu nazivali "srbima", kao što nijesmo ni mi Dukljani, u tome je stvar...a druga stvar su razni posrbljeni Vlasi i Cincari koji su kao izvanjci došli u CG i počeli lupati gluposti da su "srbi po vjeri" (brkajući pojmove).
 • Anonimus
  Опет сам себе понижаваш АХАХАХАХА А сад су бродови били ВЕЋИНОМ Млетачки? Очигледно је ко овде машта, пошто ти причаш измишљотине које везе с везом немају, и то без иједног ивора! Настави да живиш у лажима Секуле Дрљевића! А ево да чујеш неке чињенице, па се запитај зашто трошиш ваздух нама људима! На латинском се слуга каже СЕРВУС, а не СЕРВ! СЕРВ И СЕРБ НЕ ЗНАЧИ НИШТА ДРУГО ДО ИСКРИВЉЕНЕ РЕЧИ СРБАЉ! А сад нешто још боље! Причаш да су Франци окупирали Далмацију и називали робове Сервима! Одлично, пошто у свим франачким аналима овај народ се назива Сораби! И сад најсмешнија од свих твојих испала! ФРАНЦИ ОСНОВАЛИ СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО АХАХАХАХА! ПА ДРУГИ НАЗИВ ЗА СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО ЈЕ ЦАРСТВО НЕМАЧКОГ НАРОДА! П.С. ДЕЛИКАТЕС ЗА КРАЈ: НИКАДА СВЕТОМ РИМСКОМ ЦАРСТВУ НИЈЕ ПРИПАДАО НИ ДЕЛИЋ ДАЛМАЦИЈЕ! АХАХАХА!
 • Duklja-Zeta-Crna Gora  - Anonimni Klovn
  Ko se tu ponižava Anonimuse, pa ti nemaš blage veze o istoriji čoeče...zar ti stvarno ne znaš da je Venecija (Mletačka Republika) bila u službi Franačkog i kasnijeg Svetog Rimskog Carstva, kao vazal sa viskim privilegijama u pomorskoj trgovini i transportu robljem? Jer, ako to ne znaš, što se uopšte javljaš? Sad da objasnim drugu tvoju glupost, Franci jesu osnovali Sv Rimsko carstvo jer Franci su Germansko pleme a Njemačka je bila dio Franačkog carstva, zajedno sa Francuskom (koja je dobila ime po Francima) te Italijom. Nadalje, Serbus ili Servus (rob/sluga) je ovđe na Balkanu iskrivljeno/skraćeno u Serb, Srb(in)...al to ne mjenja činjenicu da Dalmatinci sami sebi nikad nijesu tako nazivali ka' što nijesmo ni mi Dukljani, davno prije Sekule ;)))))
  I za kraj da totalno pometem tvoje sveopšte neznanje...Dalmacija je bila pod vlašću/vazal Franačkog carstva za vrijeme knjaza Borne.
Dodaj komentar
Vaši Kontakt Podaci:
Komentar:
Zaštita
Morate navesti anti-spam kôd koji stoji na slici.
 
Baner

Najčitanije vijesti

Baner

Pretraga

Baner
Baner

Cloudy

22°C

Podgorica

Prognoza za tri naredna dana:

PM Thunderstorms
13°C / 23°C

PM showers
14°C / 21°C

Rain
12°C / 18°C
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Analitika - Informativni Portal © 2014.