rent a car budva
Društvo - Tema
Prorok Ilija „smijenio“ direktoricu
10. jul 2012.

1007moracapocetna.jpgKonzervatori su procijenili da je izuzetno slikarstvo manastira Morače vrijeme načelo i da na njega posebno nepovoljno utiče paljenje svijeća koje stvara sloj čađi, a posebno je pogubno u sadejstvu sa vlagom, jer se manastir nalazi u blizini rijeke. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je procijenila da je prioritet očuvanje vrijednih fresaka i ikona, i to je prevagnulo da direktorica Snježana Simović stavi potpis na saglasnost za gradnju objekta u porti. Rješenje je, međutim, poništilo Ministarstvo kulture, a direktorica - smijenjena. Kako to kod nas biva: Vlada postavlja direktore - Vlada ih i smjenjuje. To je konstanata, baš kao i činjenica da je SPC veliki graditelj i da će svaki naredni direktor Uprave imati pune ruke posla i puno šansi da bude smijenjen dok se vlsat iza sjenke dogovara sa sveštenicima!

Sada je sve jasnije: grijeh sada već bivše direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Snježane Simović bio je taj što je potpisala saglasnost za izgradnju palionice svijeća i suvenirnice u porti Manastira Morača. Zaštita nasljeđa, obnova baštine, često izaziva dileme, i to nije samo naša specifičnost, ali, čini se, nigdje se to ne radi tako dramatično, i uz mnogo buke kao ovdje.

1007crkvasvetistefanNe tako davno, svjedočili smo pravoj pobuni mještana Svetog Stefana koji su protestima tražili obnovu crkve. Formirao se odbor Paštrovića, danima se branilo i okupljalo, potom je povodom ovog problema zasijedala čak i Vlada i na kraju, problem je riješen- zahvaljujući novcu Miodraga Dake Davidoviću crkva je obnovljena. Ovih dana odjednom se polemiše o vraćanju Njegoševe kapele na Lovćen. To što o kapeli više govore političari nego ljudi iz struke ne čudi, na to smo već godinama navikli. Da li uopšte ponavljati vječnu priču o devastaciji spomenika, o Mitropoliji crnogorsko-primorskoj srpske pravoslavne crkve koja je tokom godina - najčešće bez saglasnosti institucija - napravila brojne greške u obnovi manastira.

I sada vrhunac apsurda: u trenutku kada smo čuli vijest da u porti Manastira Morača SPC ovog puta gradi palionicu svijeća i suvenirnicu uz dozvolu Uprave za zaštitu kulturnih dobara, stiže saopštenje Vlade u kome se navodi da je - direktorica Uprave Snježana Simović smijenjena.

Direktorica je, kako je navedeno, “smijenjena zbog nezakonitog postupanja i oglušavanja o Zakon o zaštiti kulturnih dobara, te nepoštovanja njegovih odredbi.” Ministarstvo kulture je obavijestilo da je ukinulo Rješenje kojim je Uprava dala saglasnosti na izgradnju objekta u porti manastira Morača.

Priča koja slijedi je samo pokušaj da se čitaocima opiše sva kompleksnost, problemi i kontroverze koji prate obnovu, resaturaciju ili rekonstrukciju kulturnih spomenika u Crnoj Gori.

Cijelih 760 godina istorije: Svaka gradnja u okviru manastirskih kompleksa jeste osjetljiv problem, a u Morači - jednom od naših najvrijednijih manastira, podignutom daleke 1252. godini - možda još i više. Morača jeste spomenik koji plijeni posebnom ljepotom, jer je jednostavno srastao uz pejzaž.

1007prorokilijaTu je skupljeno mnogo istorije, umjetnosti - mnogo više nego što običan čovjek može i pretpostaviti. Čini se kao da se na tom komadu zemlje ispod litica vrijeme davno zaustavilo. Neko ko je laik, ko nije dovoljno upoznat sa istorijom manastira, pomislio bi da se cijelih 760 godina tu nije ništa mijenjalo, te da bi svaki kameni blok, i najmanja intervencija u porti, nešto narušila. Dodajući Morači, kao da bi joj više oduzeli nego pružili. Da li Morača zaista ostavlja na posjetioca takav utisak, ili smo možda naviknuti na velike gradnje u okviru manastirskih kompleksa od strane SPC, postali previše oprezni? Veliki konaci nikada prije viđeni u Crnoj Gori, do neprepoznavanja izmijenjena crkva na Beškoj; divlja gradnja na Stanjevićima, Starčevo u čijoj je obnovi nestala kanalica i postavljen krov od olova… Mnogo je tu posla –možda i u najboljoj namjeri – ipak rađeno stihijski, bez plana i čekanja saglasnosti institucija.

Sa druge strane, manastir Morača je sačuvan. Tim prije odluka Uprave da dozvoli gradnju objekta u porti – tačnije: potpis direktorice Snježane Simović, inače arhitekte, na saglasnost da se u Morači podigne objekat u kom će se paliti svijeće i prodavati suveniri - može izgledati kao vrlo smio potez.

Veličanstveni prorok Ilija: Što je suština problema oko gradnje u manastiru Morači? Prije svega (ako se uopšte može govoriti posebno o moračkom slikarstvu, kao autonomnoj cijelini manastira, jer su freske njegov neodvojivi dio), poznato je da je to jedan od najljepših freskoanasambala u ovom dijelu Evrope.

Interesantan je podatak da je čuvena freska Gavran hrani proroka Iliju proglašena za drugu najljepšu na svijetu na izložbi u Parizu 1952. godine. Stručnjaci smatraju da antička ljepota proroka Ilije nagovještava renesansu koja će se roditi na drugoj obali Jadrana u freskama Đota. I kasnije slikarstvo, djelo najboljih slikara 17. vijeka, smatra se najljepšim primjerom postvizantijske umjetnosti na Balkanu.

No, vrijeme je ostavilo tragove na moračkim slikama i konzervatori i restauratori su više puta morali da intervenišu na freskama. Zanimljiv je i indikativan podatak da je pedesetih godina Savezni institut za zaštitu spomenika kulture izvršio značajne konzervatorsko-restauratorske radove na očuvanju fresaka u Morači. Takođe, 1987. i 1988. godine, po projektu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Cetinje, ponovo su urađene opsežne konzervatorske intervencije na živopisu. U timu su bili konzervatori iz Zavoda na Cetinju i iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine. Tom prilikom saniran je i krov, kao i fasada, kako bi se spriječio prodor vlage.

10moracapalionicatekstPaljenje svijeća uništava freske: Ipak, konstatacija je konzervatora da je slikarstvo u Morači vrijeme načelo i da na njega posebno nepovoljno utiče paljenje svijeća koje stvara sloj čađi. Drugi neprijatelj fresaka je vlaga jer se manastir nalazi u blizini rijeke. Staro slikarstvo treba posebno pažljivo čuvati i zato je stav stručnjaka da je zbog velikog broja posjeta i paljenja svijeća najbolje napraviti poseban objekat, kako bi zidno slikarstvo i ikone ostali sačuvani. Upućeni smatraju da je to mnogo bolje rješenje, jer je zbog paljenja svijeća slikarstvo u Đurđevim stupovima, naprimjer, danas nečitljivo pod slojem čađi.

Izgleda da se povratak tradiciji vrlo dobro vidi na primjeru Morače jer je to jedan od najposjećenijih manastira. Neodvojivi dio posjete je i paljenje svijeća, ritual prisutan vijekovima, u svim crkvama svijeta. Vječna je to potrebna vjernika, i ne samo njih, da se svjetlošću razgrne tama, možda bude bliži onom tajnovitom, onom što ne možemo objasniti. Takođe, činjenica je da u manastir sve više dolaze turisti i stoga se smatralo da bi bilo bolje da se suvenirnica i paljenje svijeća izmjeste iz crkve.

Porta manastira mijenjana kroz vrijeme: Procjena Uprave je bila da odobreni objekat nije velikih dimenzija, a palionica nije formirana kao slobodnostojeća, nego je pozicionirana uz kameni zid, koji odvaja manastirsku portu od groblja. Takođe, podsjećali su da se ne radi o izgradnji novog zida, nego o obnovi kamenog zida koji je postojao na istom mjestu. Kada se malo zagrebe po prošlosti manastira, pogledaju stare fotografije Morače, tek onda se može primijetiti da koliko god nam se činilo da se tamo gotovo cijelih osam vijekova ništa nije mijenjalo, u suštini nije tako.

1007moracastara1Dokumenta, a najbolje fotografije, razbijaju naše predrasude.

Na fotografijama koje objavljujemo, a koje su svojevrstan put kroz istoriju manastira, vidi se da je manastir nekada imao zid uz koji se naslanja novi objekat za svijeće. Ipak, činjenica je da Morača nikada nije izgledala ljepše, da ne govorimo da gledajući fotografije izgradnje palionice svijeća, pomislimo kako bi bilo ljepše da sve ostane kako je bilo.

Primjer sa gradnjom u porti Morače je slikovit dokaz koliko očuvanje nasljeđa jeste kompleksno, da ozbiljno treba promišljati, dobro izmjeriti. Sva ona obnova baštine, koja se posljednjih decenija često ovdje dešavala na brzinu, pokazuje koliko je pogubno kada se radi stihijski, a obnova preda u ruke nestručnom i neukom sveštenom licu na nekom od ostrva Skadarskog jezera naprimjer.

Prvobitni projekat bio veći: Kada je riječ o palionici svijeća u Morači, ne treba preskočiti i podatak da je prvobitni projekat objeketa bio mnogo veći, a predviđeni arhitektonski detalji su bili prenaglašeni i nijesu korespondirali sa arhitekturom Manastira. Prema saznanjima Portala Analitika zbog toga je održano više sastanaka i uz konsultacije sa predstavnicima Manastira i projektantom došlo se do najboljeg mogućeg rješenja, smatraju u Upravi. Prema njihovoj ocjeni objekat je skromnih dimenzija, pozicioniran uz obnovljeni ogradni zid, a kao materijal se koristi patinirani kamen, kanalica i kvalitetna drvena građa, te smatraju da nije bilo nikakvih razloga da se na dostavljeni projekat ne izda odgovarajuća saglasnost. To je opredjelilo Upravu da dozvoli gradnju, i stav konzervatora da je za izuzetno vrijedno fresko slikarstvo manastira nužno da se svijeće više ne pale u crkvi.

Činjenica je da je za budućnost moračkog slikarstva dobro da manastir dobije poseban objekat, a da li je za manastirski kompleks- to je pitanje o kom bi arhitekte mogle danima raspravljati.

1007moracastara3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inače, indikativan je i podatak da se odavno razgovara o izmiještanju paljenja svijeća iz objekata crkve Uspenja Bogorodice i crkve Sv. Nikole, a to pitanje aktuelizovano je na sastanku stručnog i konsultantskog tima za izradu Studije zaštite kulturne baštine sa Upravom manastira još 20.07.2010. godine.

Borba crkve i države: Zaštita baštine u našem slučaju jeste vrlo osjetljiv problem, posebno kada su crkve u pitanju, jer nije lako pomiriti želje MCP Srpske pravoslavne crkve i sačuvati autentičan izgled kulturne baštine. To je ovdje često prava rovovska borba, toliko snažna da o gradnji baštine često samostalno ne može odlučivati struka, već se mora izjasniti čitava Vlada, kako je to bilo u slučaju Svetog Stefana.

Po svoj prilici slična ”procedura” će uslijediti i kada je o obnovi Njegoševe kapele riječ. Ne malo puta poručili su iz SPC da je crkva decenijama bila proganjana, da se narod vraća vjeri i da ona mora obnoviti i otvoriti stare hramove za svoje vjernike. Ponavlja se tu i priča o državi koja ne čuva manastire, o crkvi koja ne može da čeka, o decenijama koje su izgubljene u vremenu socijalizma. Ipak, kada se malo zađe u prošlost naših manastira, mogu se pronaći podaci da oni ipak za vrijeme SFRJ nijesu bili toliko zapušteni, kako nas na to često podsjeća crkva. Primjer konzervacije slikarstva u Morači pedesetih, pa potom osamdesetih, potvrđuje da se na baštinu mislilo, da se novac izdvajao. Da li dovoljno i da li je trebalo više - ne treba ni pitati.

1007simovicPrimjer Morače pokazuje da, kada je gradnja u pitanju, često problem nije novac, već kako na najbezbolniji način učiniti da zajedno, jedno pored drugog, stoje staro i novo. To je pitanje o kom se uvijek može raspravljati kada je baština u pitanju.

Nesumnjivo da je Upravu opredjelilo mišljenje da je prioritet zaštita veličanstvenog slikarstva i da je to prevagnulo da direktorica Simović stavi potpis na saglasnost za gradnju.. No, kako je Ministarstvo kulture saopštilo, Rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara je poništeno, a Snježana Simović više nije direktor. I kako to kod nas biva, Vlada postavlja direktore, Vlada ih i smjenjuje. To je konstanta, baš kao i činjenica da je crkva postala veliki graditelj, i da će svaki naredni direktor Uprave imati pune ruke posla.

Suzana KAPETANOVIĆ

Komentari (21)
 • Vlaga i mentalni lišajevi ...
  Naravno da treba pustiti stare freske da istrunu, kako drugačije 'obnoviti' manastir slikama Svetog Save ? :)


 • anika  - uzročno- posledična greška
  "Naravno da treba pustiti stare freske da istrunu, kako drugačije" proglasiti Nemanjiće osvajačina koji su "izvornim" Crnogorcima ( krcatim arbanaško-ilirskim genima) nametnuli mrsko pravoslavlje i tako ih "unazadili" načisto !i uzrokovali sve jade koji su im se dešavali stoljećima do pojave DPSDP i spasonosca Miraša uz plejadu intelektualnih veličina predvođenih dukljanskom papazjanijom!
 • Miśut
  "Dukljanska papazjanija" je naša, a srbska papazjanija je okupatorska. Našu možemo mijenjat, birat, popravljat, što gođ, i uvijek će bit naša, a okupatorska će uvijek to i bit - okupatorska.
 • M. T. Jovetic  - Odgovor Sekuli.
  1. Moja nekultura je samo podhranjivanje tvojih mazohistickih poriva, i odgovor izvanjcu koji oce da unisti moje Cetinje i Crnu Goru.
  2. Daj im TVOJU postojbinu po kojoj je Turcin haracio 650 godina. Moji pobratimi i prijatelji Albanci nece se ljutit na ovu moju izjavu jer znaju moje pozicije kad je u pitanju mulitnacionalna Crna Gora.
  3. Njegos je bio srbin koliko i ja. Tvoje srpstvo je vapaj tikve bez korijena koja se stido onih 650 godina.
  4. Krvno srodstvo mene i Talijana jes veliko isto kao i sa onih ostalih SEDAM familija po Evropi.
  Vjerovatno si zakljucio po pisanju da ne upotrebljavam moj kompjuter, ako ti trba jos samo se javi.
  Administratore hvala pozdrav iz Singapore.

 • Anonimus
  Je li moguce da ima i objektivnih tekstova na ovu temu kod Vas?

  Pohvala za pisca i administratora
 • Velizar  - Bilo je i boljih rješenja
  Kao neko ko je porijeklom iz okoline Manastira Morače i poznavalac istorije ovog Manastira, mislim da je za palionicu svijeća i prodavnicu bilo mnoogo kvalitetnijih i bezbolnijih rješenja. U porti Manastira, koja je, srećom, ostala sačuvana bez graditeljskioh poduhvata, ima dovoljno prostorija koje su mogle da dobiju namjenu palionice svijeća i suvenirnice. Primjera radi, pored česme, prema sjevernoj kapiji, u prizemlju ima prostorija koje je tzrebalo adaptiratai i prilagooditi ovoj namjeni. Bilo bi to mnogo kvalitetnije rješenje.

  Tačno je da je u porti Manastira Morača bilo i drugih objekata. Tu je nakada bila škola, čitaonica... Poislije prvog svetskog rata u porti je bila žandarmerijska, a poslije II svetskog rata stanica milicije. U objektu "Kula Golovića, u kojoj je sada smještena manastirska riznica nekada je bila mjesna kanacelarija, prodavnica mješovite robe... Sve se dešavalo shodno okolnostima i vremenu. Sada je drugo vrijeme i druge okolnosti. Uklanjanjem zidova u...
 • Anonimus  - Maslinar - Velizarov iskren komentar
  Pozdravljam komentar i stidljivo bih dodao samo 2 stvari;
  - SUVENIRNICU su mogli izmjestit i van porte Manastira. Recimo pred kapiju... Pitanje je zasto nijesu! Moguce da su racunali da bi tako uzeli manje novaca od pos'etilaca...
  - Freske lagano propadaju shodno vlagi koja mahom potice od rijeke Morace ispod Manastira. Razumijem i shvacam. Kako su onda popovi SPC (kako im se to moglo dozvoliti!?) dosli na naum da skrenu potok tik uz manastirsko imanje sto je vjerovatno doprinijelo vecoj koncetraciji vlage a samim tim i ubzanijoj devastaciji fresaka!? Nije valjda da bi se tim potokom iznjedrio jos jedan SVETOSAVSKI NEO TOPONIM U CG - SVETIGORA!? Kladim se da jeste. Jer, kod njih, cilj opravdava sredstvo!!!
 • Trojanka  - DA IMA REDA
  Ako ja dobro razumijem, prvi posao nove direktorce gospodje Ruzice Ivanovic bice da ukloni ovu palionionicu i suvenirnicu. Sve mi se cini da ce je srusiti kao sto je uklonila bespravno podignutu palionicu svijeca i suvenirnicu na Ostrvu cvijeca koje su takodje bespravno podignute na njenoj teritoriji u opstini Tivat. Da je Ministarstvo kulture principijelno prvo je trebalo da smjeni Ruzicu Ivanovic, pa onda gospodju Snjezanu Simovic.
 • petar cetinje  - petar cetinje
  svasta nesto analitika portal pokusava da zatre trag srpstva u cg ali to je nemoguce jer cg pociva na srpstvu...
 • Miśut
  Da je CG počivala na srbstvu ne bi ni postojala. Sam fakat da je CG danas nezavisna i od svijeta uvažena država negira bilo kakvu vezu sa srbstvom. Na srbstvu utemeljene države/tvorevine civilizovan svijet naziva crnijem rupama.
 • Anonimus  - bacanje prasine u oci
  Trojanka,
  Slazem se swa tobom ! Treba maci S.Simovic, ali koliko je ljudi prije nje moralo krivicno da odgovara za pokrivanje devastacije ? Sta cemo sa dozidanim spratom kuce Ranka Krivokapica u koji Ruzica gleda svakog dana ? Ko mu je dao saglasnost ? Pa, naravno, njegova prijateljica- Ruzica Ivanovic. U znak zahvalnosti bice unaprijedjena ?! Mi smo zemlja apsurda !!!
 • Contra  - KRIV JE NEKO TRECI
  Gospodja Ivanovic je veliki strucnjak o cemu najbolje svjedoci ovaj tekst u Monitoru od 27 maja prosle godine. TUDJE RUSIMO SVOJE ELOKSIRAMO

  http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id= 2606:tue-ruimo-svoje-eloksiramo&catid=1815:broj-1075&Itemid=3038

  Ja mislim da je Simovicki trebalo dati sansu jer je nova u ovom poslu a smjeniti neke strucnjake u Ministarstvu kulture koji se evo obucavaju 15 godina
 • NOVINAR  - RUZICA
  Ocekujemo da ce autorka ovog teksta napraviti razgovor i sa novom direktoricom uvazenom gospodjom Ruzicom Ivanovic i dati joj sansu da predstavi svoju viziju rada na polju zastite kulturnih dobara.
 • Miśut
  Jedina ispravna "vizija" jest potpuna zabrana bilo kakvijeh zidarsko-molerskijeh i sličnijeh aktivnosti okupatorskoj SPC!
 • Anonimus  - NOVINAR- RUZICA
  Ocekujemo da ce autorka ovog teksta PRVO obaviti razgovor sa pomocnicom min.kulture, Lidijom Ljesar, koja je u toku SVIH desavanja u nekadasnjim Zavodima za zastitu spomenika kulture !!! Ta pomocnica je BOG i BATINA u Min.kulture CG.
 • Anonimus  - Neotoponim
  Ako ti stvarno vjerujes da je Svetigora neotoponim, mora da nisi nikad ni prosao kroz Moracu, a kamoli upoznao Moracane. Upoznaj samo jednoga, neka ti otpjeva njihovu tradicionalnu pjesmu i odmah ce ti biti jasno da si vrlo brzopleto reagovao, zahvaljujuci svojoj ideoloskoj ostrascenosti.
 • Anonimus  - Maslinar - pozuri i dokazi
  Molim te, "Ti koji tvrdis da poznajes neotoponim "Svetigora" u morackim tradicionalnim pjesmama", obasjaj me svojim znanjem i navedi stih u kojem se pominje isti. (Nemoj samo nesto tipa "momisicki velikomucenici".)
  Ne cekaj da te neko drugi preduhitri vec poentiraj!

  Ideoloska ostrascenost! Ha!
 • Anonimus
  U Ministarstvu oni koji prate baštinu rade dosta. Donijet je novi zakon, trude se, ali nije lako. U tekstu je dobro primjećen problem. Duga je to priča...
 • Jago  - PUNO RADE MALO ZNAJU
  To i jeste greska, rade puno pogresnih stvari.
  Smjenili su Simovicku a palionica ce biti napravljena. To je apsurd. Pa ona je bila njihov izbor i njihov kadar. Da li su pogrijesili kad su je postavili ili kada je smjenjuju, krivica je samo njihova
 • Miśut
  Nevjerovatno je dokle je stigla SPC okupacija Crne Gore! Dotle, da čak i oni koji SPC smatraju okupatorom razpravljaju o tome da li je ili nije ugrožena autentičnost spomenika kulture, umjesto da jasno i glasno reknu: SPC je okupator i ne treba joj dozvolit da bilo što radi i gradi u i oko NAŠIJEH crkava i manstira, već sad i odma učinjet što treba kako bi ti objekti bili vrnuti zakonitijem i povijestnijem vlastnicima.
  Vlast očito ima neki "deal" s đavolovijem učenikom. Na nama je da pritiskamo vlast kako bi poštovala zakone ove države, Ustav prije svega, a onda SPC neće više bit problem u CG.
 • lazar  - srbijanac
  zamislite da su turci bili crnci za 650 godina vladavine - koje bi vjere i koje rase bi bili danas
Dodaj komentar
Vaši Kontakt Podaci:
Komentar:
Zaštita
Morate navesti anti-spam kôd koji stoji na slici.
 
Baner

Najčitanije vijesti

Baner

Pretraga

Baner
Baner

Cloudy

22°C

Podgorica

Prognoza za tri naredna dana:

PM Thunderstorms
13°C / 23°C

PM showers
14°C / 21°C

Rain
12°C / 18°C
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Analitika - Informativni Portal © 2014.